کلیدواژه‌ها = کالک‌آلکالن
زمین‌شیمی و ریزدماسنجیِ میانبارهای سیال کانی‏‌سازی مس و آهن در سنگ‌های آتشفشانی شمال خور، خاور ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-50

10.22108/ijp.2022.126602.1213

غلامرضا فتوحی راد؛ محمد حسین یوسف‌زاده؛ حسین عباسی نیاز آبادی


شیمی‌کانی و سنگ‌زایی سنگ‎های آتشفشانی کوه گورگور (شمال‌خاوری تکاب)

دوره 7، شماره 28، دی 1395، صفحه 33-54

10.22108/ijp.2016.21228

داریوش اسماعیلی؛ نیلوفر نایبی؛ منصور قربانی؛ داود رئیسی


ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی ترسیری شمال خوسف (شرق ایران)

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 107-122

سید محمد پورمعافی؛ عافیه خواجه؛ سید سعید محمدی


پترولوژی و خاستگاه توده‌نفوذی گرانیتوییدی وش، شمال اصفهان

دوره 2، شماره 8، دی 1390، صفحه 99-114

علیخان نصر اصفهانی؛ به‌آفرین شجاعی