زمین‏‌شیمی و جایگاه زمین‏‌ساختی گرانیتویید نوع A2 در پهنة سنندج- سیرجان: شیروانه، شمال‌خاوری سنقر (استان کرمانشاه)
زمین‏‌شیمی و جایگاه زمین‏‌ساختی گرانیتویید نوع A2 در پهنة سنندج- سیرجان: شیروانه، شمال‌خاوری سنقر (استان کرمانشاه)

اشرف ترکیان؛ علی نیک نظر

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22108/ijp.2020.123999.1191

چکیده
  گرانیتویید باختر شیروانه در شمال‌خاوری شهرستان سنقر و در پهنة سنندج- سیرجان جای دارد. بخش بزرگی از این توده از گرانیت و آلکالی‌فلدسپارگرانیت ساخته شده است؛ اما فراوانی سنگ‏‌های کوارتزمونزونیتی و ...  بیشتر
زمین‌شیمی و ریزدماسنجیِ میانبارهای سیال کانی‏‌سازی مس و آهن در سنگ‌های آتشفشانی شمال خور، خاور ایران
زمین‌شیمی و ریزدماسنجیِ میانبارهای سیال کانی‏‌سازی مس و آهن در سنگ‌های آتشفشانی شمال خور، خاور ایران

غلامرضا فتوحی راد؛ محمد حسین یوسف‌زاده؛ حسین عباسی نیاز آبادی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.126602.1213

چکیده
  مجموعة آتشفشانی شمال خور در استان خراسان جنوبی، در فاصلة 90 کیلومتری شمال‏‌باختری‌ بیرجند در خاور ایران رخنمون دارد. سنگ‌های آتشفشانی یادشده شامل آندزیت‏‌ بازالت، آندزیت و تراکی‏‌آندزیت، لاتیت، ...  بیشتر
بررسی روند تکامل جزیره‌های کمانی: سنگ‌های ماگمایی آزادگان، شمال شهرکرد، پهنة سنندج– سیرجان
بررسی روند تکامل جزیره‌های کمانی: سنگ‌های ماگمایی آزادگان، شمال شهرکرد، پهنة سنندج– سیرجان

مریم آهنکوب؛ فریماه آیتی؛ مدینه نظری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.130333.1250

چکیده
  مجموعة ماگمایی آزادگان، در 45 کیلومتری شمال‌باختری شهرکرد و در بخش میانی پهنة سنندج- سیرجان رخنمون دارد. بازالت، بازالت آندزیتی، آندزیت، گابرو و دیوریت از واحد‌های سنگی این مجموعه به‌شمار میروند. در ...  بیشتر
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس منطقة بایرام‌آباد ‌ شمال‌باختری نیشابور (شمال‌خاوری ایران)
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس منطقة بایرام‌آباد ‌ شمال‌باختری نیشابور (شمال‌خاوری ایران)

محمد ابراهیم فاضل ولی پور

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 113-134

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.124930.1200

چکیده
  سنگ‌های آتشفشانی ‌منطقة بایرام‌آباد که در 12 کیلومتری ‌شمال‌باختری نیشابور رخنمون دارند. این سنگ‌های آتشفشانی دربردارندة واحدهای پالئوژن با ترکیب داسیت و آندزیت هستند. این سنگ‌ها بافت‌های گوناگون ...  بیشتر
سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه سنگ‌های گرانیتی کوه گپدان (شمال‌باختری زاهدان)
سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه سنگ‌های گرانیتی کوه گپدان (شمال‌باختری زاهدان)

حبیب بیابانگرد؛ شراره نوری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22108/ijp.2018.106104.1051

چکیده
  توده گرانیتو‌ییدی کوه گپدان در حاشیه شمال‌باختری گرانیتو‌ییدی زاهدان، در پهنه زمین‌درز سیستان برونزد دارد. ترکیب سنگ‌شناسی این توده از گرانیت، مونزوگرانیت، گرانودیوریت، پگماتیت و دیوریت است. کوارتز، ...  بیشتر
شیمی‌کانی و سنگ‌زایی سنگ‎های آتشفشانی کوه گورگور (شمال‌خاوری تکاب)
شیمی‌کانی و سنگ‌زایی سنگ‎های آتشفشانی کوه گورگور (شمال‌خاوری تکاب)

داریوش اسماعیلی؛ نیلوفر نایبی؛ منصور قربانی؛ داود رئیسی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1395، ، صفحه 33-54

https://doi.org/10.22108/ijp.2016.21228

چکیده
  گدازه‌های آندزیتی – بازالت‌آندزیتی بخش بزرگی از محدوده گورگور را در برگرفته‌اند. محلول‌های گرمابی بیشتر آنها را دگرسان کرده‌اند. بیشتر کانی‎های سازنده‌ این سنگ‎ها پلاژیوکلاز، پیروکسن و الیوین ...  بیشتر
ویژگی‌های ژئوشیمیایی و سنگ‌شناسی مجموعه آذرین نخیلاب، شمال‌باختر زاهدان
ویژگی‌های ژئوشیمیایی و سنگ‌شناسی مجموعه آذرین نخیلاب، شمال‌باختر زاهدان

نجمه هدایتی؛ محمد بومری؛ حبیب بیابانگرد

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1395، ، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22108/ijp.2016.20840

چکیده
  مجموعه آذرین نخیلاب در 145 کیلومتری شمال‌باختر زاهدان، و از دیدگاه زمین‌شناسی در مرز پهنه درزه سیستان و بلوک لوت واقع شده است. در این منطقه واحدهای سنگی از کرتاسه تا کواترنری برونزد داشته، بیشتر شامل ...  بیشتر
سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده‌های نفوذی محدوده جنوب‌باختری سرخ‌کوه (بلوک لوت، خاور ایران)
سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده‌های نفوذی محدوده جنوب‌باختری سرخ‌کوه (بلوک لوت، خاور ایران)

احمد حسینخانی؛ محمد حسن کریم‌پور؛ آزاده ملکزاده شفارودی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1395، ، صفحه 135-152

https://doi.org/10.22108/ijp.2016.20846

چکیده
  محدوده جنوب‌‌باختری سرخ‌کوه در 120 کیلومتری جنوب‌باختری شهر بیرجند قرار گرفته و بخشی از مجموعه آتشفشانی-آذرین‌درونی ترسیری در باختر بلوک لوت است. زمین‌شناسی منطقه شامل سنگ‌های آتشفشانی با ترکیب ...  بیشتر
سنگ‌نگاری، ژئوشیمی‌ و خاستگاه‌ زمین‌ساختی تودۀ‌ نفوذی گرانیتوییدی کوه‌ریگی (شرق بلوک لوت، ایران ‌‌مرکزی)
سنگ‌نگاری، ژئوشیمی‌ و خاستگاه‌ زمین‌ساختی تودۀ‌ نفوذی گرانیتوییدی کوه‌ریگی (شرق بلوک لوت، ایران ‌‌مرکزی)

راضیه غنجعلی‌پور؛ حبیب بیابانگرد؛ علی احمدی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1395، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.22108/ijp.2016.20830

چکیده
  گرانیتویید کوه‌ ریگی در 5 کیلومتری غرب روستای ده‌سلم در 85 کیلومتری غرب شهرستان نهبندان در جنوب استان خراسان جنوبی و در حاشیۀ شرقی پهنۀ لوت قرار دارد. این توده به سنّ ائوسن - الیگوسن درون سنگ‌های رسوبی ...  بیشتر
ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی ترسیری شمال خوسف (شرق ایران)
ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی ترسیری شمال خوسف (شرق ایران)

سید محمد پورمعافی؛ عافیه خواجه؛ سید سعید محمدی

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1393، ، صفحه 107-122

چکیده
  منطقه مورد مطالعه در شمال خوسف در استان خراسان جنوبی و در مرز پهنه زمین‌درز سیستان با بلوک لوت واقع شده است. در این محدوده گدازه‌های متعلق به ترسیر شامل: آندزیت، کوارتز‌آندزیت، داسیت و ریولیت رخنمون ...  بیشتر
سنگ‌نگاری و سنگ‌شناسی توده پورفیری کانسار مس سونگون و دایک‌های پس از کانی‌سازی، با نگرشی بر اسکارن همراه (شمال ورزقان-آذربایجان‌شرقی)
سنگ‌نگاری و سنگ‌شناسی توده پورفیری کانسار مس سونگون و دایک‌های پس از کانی‌سازی، با نگرشی بر اسکارن همراه (شمال ورزقان-آذربایجان‌شرقی)

محمدرضا حسین‌زاده؛ سید غفور علوی؛ محسن مؤید

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، ، صفحه 17-32

چکیده
  معدن مس سونگون در استان آذربایجان‌شرقی و در شمال شهر ورزقان واقع شده است. قدیمی‌ترین سنگ‌های منطقه آهک‌های کرتاسه است. پس از جایگیری توده نفوذی پورفیری، چهار گروه دایک با ترکیب متفاوت در آن نفوذ کرده‌اند. ...  بیشتر
پتروگرافی و شیمی‌کانی دایک‌های ائوسن کوه کم‌خاشک (شمال خور، استان اصفهان)
پتروگرافی و شیمی‌کانی دایک‌های ائوسن کوه کم‌خاشک (شمال خور، استان اصفهان)

حمیده عباسی؛ قدرت ترابی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1392، ، صفحه 19-32

چکیده
  کوه کم‌خاشک در شمال‌شرق اصفهان (شمال خور) واقع شده است. در این منطقه دایک‌های بازیک با امتداد شمال‌شرق- جنوب‌غرب و دایک‌های حد واسط با امتداد شمال‌غرب- جنوب‌شرق درون واحدهای ماسه‌سنگ، سنگ آهک‌ها ...  بیشتر
پترولوژی و خاستگاه توده‌نفوذی گرانیتوییدی وش، شمال اصفهان
پترولوژی و خاستگاه توده‌نفوذی گرانیتوییدی وش، شمال اصفهان

علیخان نصر اصفهانی؛ به‌آفرین شجاعی

دوره 2، شماره 8 ، دی 1390، ، صفحه 99-114

چکیده
  توده نفوذی وش، در شمال‌غرب نطنز واقع شده است و بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه- دختر است. این پلوتون با سن احتمالی الیگومیوسن در نتیجه فعالیت‌های شدید ماگمایی در طی و پس از کوه‌زاد آلپی تشکیل شده است. ترکیب ...  بیشتر
تیپولوژی و جایگاه تکتونیکی گرانیتویید قروه (غرب ایران، کردستان)
تیپولوژی و جایگاه تکتونیکی گرانیتویید قروه (غرب ایران، کردستان)

اشرف ترکیان

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، ، صفحه 49-66

چکیده
  توده‌های نفوذی گرانیتوییدی جنوب قروه (کردستان) که در سنگ‌های دگرگونة ﻣﺘﺄثر از کوهزایی سیمرین نفوذ کرده‌اند، در80 کیلومتری شمال‌غرب همدان قرار دارند. آنها عمدتاً گرانودیوریت و گرانیت هستند و به میزان ...  بیشتر