سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس منطقة بایرام‌آباد ‌ شمال‌باختری نیشابور (شمال‌خاوری ایران)
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس منطقة بایرام‌آباد ‌ شمال‌باختری نیشابور (شمال‌خاوری ایران)

محمد ابراهیم فاضل ولی پور

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 113-134

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.124930.1200

چکیده
  سنگ‌های آتشفشانی ‌منطقة بایرام‌آباد که در 12 کیلومتری ‌شمال‌باختری نیشابور رخنمون دارند. این سنگ‌های آتشفشانی دربردارندة واحدهای پالئوژن با ترکیب داسیت و آندزیت هستند. این سنگ‌ها بافت‌های گوناگون ...  بیشتر
تفکیک بازالت ها، تراکیت ها و تراکی آندزیت های جوان مهاباد از جنبه های ژئوشیمیایی و محیط تکتنوماگمایی؛ لزوم اصلاح ورقه 1:100000 مهاباد
تفکیک بازالت ها، تراکیت ها و تراکی آندزیت های جوان مهاباد از جنبه های ژئوشیمیایی و محیط تکتنوماگمایی؛ لزوم اصلاح ورقه 1:100000 مهاباد

منیر مجرد؛ یوسف رحیم سوری

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 97-124

https://doi.org/10.22108/ijp.2019.114728.1115

چکیده
  خروجی های مهاباد شامل تراکیت ها که در ارتفاعات کوه سلطان و تراکی آندزیت ها بصورت انکلاو های تیره در آن و بازالت ها در سه ناحیه خاتون باغ، بردرشان و بادام در ورقه مهاباد برونزد دارند، می باشد. بازالت ها ...  بیشتر
زمین‏‌شیمی و زمین‏‌شناسی ایزوتوپی گنبدهای آداکیتی ‏منطقة چکنه در جنوب قوچان (شمال‏‌خاوری ایران)‏
زمین‏‌شیمی و زمین‏‌شناسی ایزوتوپی گنبدهای آداکیتی ‏منطقة چکنه در جنوب قوچان (شمال‏‌خاوری ایران)‏

مهدی رضایی کهخایی؛ ایوب طاهری؛ حبیب‌اله قاسمی؛ سارا گردیده

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22108/ijp.2018.104209.1031

چکیده
  گنبد‏‏‌های نیمه آتشفشانی منطقة چکنه با ترکیب داسیت و تراکیت و سن میوسن، در 110 کیلومتری شمال‌خاوری سبزوار جای دارند و بخشی از پهنه ماگمایی شمال سبزوار- جنوب قوچان به‌شمار می‌روند. سنگ‌های سازندة ...  بیشتر
زمین‌شیمی و سنگ‌زاییِ سنگ‌های آتشفشانی شوشونیتی و آداکیتی ائوسن منطقه سوناجیل ‏‏(جنوب‌خاوری هریس، آذربایجان شرقی)‏
زمین‌شیمی و سنگ‌زاییِ سنگ‌های آتشفشانی شوشونیتی و آداکیتی ائوسن منطقه سوناجیل ‏‏(جنوب‌خاوری هریس، آذربایجان شرقی)‏

نصیبه نعمتی؛ مهراج آقازاده؛ زهرا بدرزاده

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 147-172

https://doi.org/10.22108/ijp.2018.104987.1037

چکیده
  این منطقه در شهرستان هریسِ استان آذربایجان شرقی و در پهنة ساختاری البرز - آذربایجان جای دارد. سنگ‏‌های آتشفشانی ائوسن منطقه تنوع سنگ‏‌شناسی الیوین‌بازالت، هورنبلند‌بازالت، آندزیت‌بازالتی، آندزیت ...  بیشتر
سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی گدازه‌های آداکیتیِ پس از برخورد و بازالت‌های سرشار از نیوبیم همراه در منطقه سنگِ رهوزگ (جنوب بیرجند)
سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی گدازه‌های آداکیتیِ پس از برخورد و بازالت‌های سرشار از نیوبیم همراه در منطقه سنگِ رهوزگ (جنوب بیرجند)

حمیدرضا محمدی؛ سیدسعید محمدی؛ ملیحه نخعی؛ محمدحسین زرین کوب

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1396، ، صفحه 55-80

https://doi.org/10.22108/ijp.2017.81987

چکیده
  سنگ‌های آتشفشانی بررسی‏‌شده شامل واحدهای پالئوژن با ترکیب آندزیت و داسیت و گدازه‏‌های بازالتیِ نئوژن هستند. گدازه‏‌های اسیدی و حد واسط، سرشت کالک‏‌آلکالن پتاسیم متوسط تا بالا داشته و نمونه ...  بیشتر
بررسی‎های سنگ‎نگاری و پتروژنز ماگماتیسم آداکیتی گاودل (شیورداغ) در پهنه قره‌داغ (ارسباران)- ارمنستان جنوبی (شمال‏‌باختری ایران
بررسی‎های سنگ‎نگاری و پتروژنز ماگماتیسم آداکیتی گاودل (شیورداغ) در پهنه قره‌داغ (ارسباران)- ارمنستان جنوبی (شمال‏‌باختری ایران

احمد جهانگیری؛ حسین محمودی نیا

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1396، ، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22108/ijp.2017.21498

چکیده
  توده‏‌ نفوذی گاودل در شمال‏‌باختری ایران و شمال‏‌خاوری پهنه ارومیه-دختر، در بخشی از پهنه قره‌داغ (ارسباران)- ارمنستان جنوبی جای دارد. ترکیب توده‏‌ نفوذی این منطقه بیشتر گرانودیوریت، مونزونیت ...  بیشتر
پتروژنز گنبدهای آداکیتی کم‌سیلیس سهل (جنوب شاهرود، جنوب‌خاوری استان سمنان)
پتروژنز گنبدهای آداکیتی کم‌سیلیس سهل (جنوب شاهرود، جنوب‌خاوری استان سمنان)

فضیلت یوسفی؛ محمود صادقیان؛ سیده زهرا ساداتی جمالی؛ بتول منصوری‌مقدم؛ حبیب‌اله قاسمی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1395، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22108/ijp.2016.21232

چکیده
  منطقه سهل در جنوب شاهرود، بخشی از شمال پهنه ساختاری ایران‎مرکزی است که در آن توالی ستبری از سنگ‎های آتشفشانی و آتشفشانی-رسوبی، به سن پالئوسن تا ائوسن‎ میانی، رخنمون دارند. در درون این توالی،سنگ‎های ...  بیشتر
ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی گدازه‌های ترسیری منطقۀ گارجگان (جنوب‌غرب بیرجند)
ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی گدازه‌های ترسیری منطقۀ گارجگان (جنوب‌غرب بیرجند)

آمنه ابوطالبی؛ سید سعید محمدی؛ محمدحسین زرین‌کوب

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1395، ، صفحه 139-156

https://doi.org/10.22108/ijp.2016.20837

چکیده
  منطقۀ گارجگان در 60 کیلومتری جنوب‌غرب بیرجند و در حاشیۀ شمال شرقی بلوک لوت قرار دارد. در این منطقه سنگ‌های گدازه‌ای ترسیری به شکل گنبد و با ترکیب داسیت، ریوداسیت، تراکی‌آندزیت و سنگ‌های آذرآواری توف ...  بیشتر
پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده‌های نیمه ‌آتشفشانی مدوار و شاه‌خیراله واقع در شمال و جنوب‌شرق مرکزی شهرستان شهر بابک (کرمان)
پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده‌های نیمه ‌آتشفشانی مدوار و شاه‌خیراله واقع در شمال و جنوب‌شرق مرکزی شهرستان شهر بابک (کرمان)

فرزانه ارژنگ‌نژاد؛ عباس مرادیان؛ زینب کشتکار

دوره 6، شماره 24 ، دی 1394، ، صفحه 151-170

چکیده
  توده‌های نیمه‌آتشفشانی مدوار و شاه‌خیراله در جنوب‌شرق پهنه ماگمایی ارومیه-دختر، شمال‌غرب نوار دهج-ساردوئیه و به ترتیب در شمال و جنوب‌شرق شهرستان شهر بابک قرار دارند. سنگ‌های تشکیل‌دهنده این توده‌ها ...  بیشتر
سن‌سنجی U-Pb و تعیین ترکیب محل منشأ گنبدهای آداکیتی پساافیولیتی سبزوار
سن‌سنجی U-Pb و تعیین ترکیب محل منشأ گنبدهای آداکیتی پساافیولیتی سبزوار

حبیب‌اله قاسمی؛ لایچنگ میائو؛ خدیجه جمشیدی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1394، ، صفحه 121-138

چکیده
  سنگ‌های آذرین پساافیولیتی با ترکیب ریولیت/داسیت در داخل مجموعه افیولیتی پهنه سبزوار رخنمون دارند. ماهیت کالک‌آلکالن و آداکیتی پرسیلیس این سنگ‌ها پیش از این به اثبات رسیده است. این سنگ‌ها حاوی مقادیر ...  بیشتر
پتروژنز سنگ‌های آداکیتی پس از تصادم پلیوکواترنری در جنوب تبریز
پتروژنز سنگ‌های آداکیتی پس از تصادم پلیوکواترنری در جنوب تبریز

فرهاد پیرمحمدی علیشاه

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1394، ، صفحه 71-90

چکیده
  در جنوب تبریز در بخش شمالی پهنه ماگمایی ارومیه-دختر مجموعه‌ای از سنگ‌های آتشفشانی با ترکیب آندزیت، داسیت، ریوداسیت و ریولیت برونزد دارند که در گستره زمانی میوسن بالایی تا کواترنری به سطح زمین راه یافته ...  بیشتر
پتروژنز سنگ‌های آداکیتی پس از تصادم پلیوکواترنر شمال آتشفشان سهند (شمال‌غرب ایران)
پتروژنز سنگ‌های آداکیتی پس از تصادم پلیوکواترنر شمال آتشفشان سهند (شمال‌غرب ایران)

نصیر عامل؛ وحیده جلیلی قره‌قیه؛ رباب حاجی علی اوغلی؛ محسن مؤید

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1394، ، صفحه 157-172

چکیده
  منطقه مورد مطالعه در جنوب آتشفشان سهند، در شمال‌غرب ایران واقع شده است. سنگ‌های آتشفشانی در این منطقه مربوط به بخشی از فعالیت جوان آتشفشان سهند بوده که به صورت روانه‌های گدازه و واحدهای توف و نهشته‌های ...  بیشتر
سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی توده‌های آتشفشانی میو-پلیوسن شمال شهر بابک، با نگرشی بر ماگماتیسم آداکیتی نئوژن
سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی توده‌های آتشفشانی میو-پلیوسن شمال شهر بابک، با نگرشی بر ماگماتیسم آداکیتی نئوژن

غلامرضا قدمی؛ محمد پوستی؛ سارا عبادی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1394، ، صفحه 107-122

چکیده
  سنگ‌های آتشفشانی میو-پلیوسن شمال شهر بابک (توده‌های تریشکوه، میدوک و سارا) در استان کرمان بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه-دختر است که از نوع آندزیت و داسیت هستند. این سنگ‌ها دارای بافت پورفیری و درشت‌بلورها ...  بیشتر
ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی بزوداغی ارومیه ماگماتیسم آداکیتی در کمربند ماگمایی ارومیه-دختر
ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی بزوداغی ارومیه ماگماتیسم آداکیتی در کمربند ماگمایی ارومیه-دختر

منیر مجرد

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1394، ، صفحه 123-140

چکیده
  ارتفاعات بزوداغی در غرب دریاچه ارومیه و در شمال‌شرق شهرستان ارومیه قرار دارد. در این ناحیه گنبد آتشفشانی منفردی با انواع محصولات پیروکلاستیک و ترم‌های اسیدی تا حدواسط مشاهده می‌شود که داسیت غالب‌ترین ...  بیشتر
خاستگاه ماگماتیسم آداکیتی در منطقه سهند، استان آذربایجان شرقی
خاستگاه ماگماتیسم آداکیتی در منطقه سهند، استان آذربایجان شرقی

فرهاد پیرمحمدی علیشاه؛ احمد جهانگیری

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، ، صفحه 15-34

چکیده
  در این پژوهش، اطلاعات ژئوشیمیایی جدیدی برای سنگ‌های داسیتی و ریولیتی سهند واقع در جنوب تبریز آشکار می‌گردد که در زمان الیگو-میوسن طی برخورد صفحات عربی و اوراسیا به دنبال فرورانش سنوزئیک اقیانوس نئوتتیس ...  بیشتر
سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس پسا افیولیتی سبزوار
سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس پسا افیولیتی سبزوار

حبیب‌اله قاسمی؛ خدیجه جمشیدی؛ محمود صادقیان

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، ، صفحه 51-68

چکیده
  در نوار افیولیتی شمال‌غرب-غرب سبزوار، گنبدهای آداکیتی پرسیلیس متعددی با ترکیب ریولیت، داسیت، تراکی‌داسیت، تراکی‌آندزیت و آندزیت، متعلق به محدوده زمانی ائوسن فوقانی تا پلیوسن، مجموعه افیولیتی کرتاسه-پالئوسن، ...  بیشتر
ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی ترشیری منطقه حسین‌آباد (جنوب‌باختر بیرجند، خاور ایران)
ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی ترشیری منطقه حسین‌آباد (جنوب‌باختر بیرجند، خاور ایران)

سید سعید محمدی؛ محمد حسین زرین‌کوب؛ فاطمه کرامتی

دوره 2، شماره 6 ، آبان 1390، ، صفحه 83-96

چکیده
  باختری زون جوش‌خورده سیستان قرار گرفته است. در منطقه حسین‌آباد، مجموعه‌ای از سنگ‌های آتشفشانی متعلق به ترشیری، بخش‌های مختلف ردیف‌های افیولیتی منسوب به کرتاسه فوقانی را قطع نموده‌اند. این سنگ‌ها ...  بیشتر
ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی و نیمه نفوذی گیوشاد (جنوب‌باختر بیرجند، خاور ایران)
ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی و نیمه نفوذی گیوشاد (جنوب‌باختر بیرجند، خاور ایران)

محمدحسین زرین‌کوب؛ سید سعید محمدی؛ فضیلت یوسفی

دوره 2، شماره 7 ، خرداد 1390، ، صفحه 39-50

چکیده
  منطقه مورد بررسی، در فاصله 41 کیلومتری جنوب‌باختری بیرجند، در بخش شمالی ایالت جوش خورده سیستان قرار دارد. یک مجموعه آتشفشانی شامل آندزیت و آندزیت بازالتی به همراه یک توده نیمه نفوذی دیوریتی منسوب به ...  بیشتر