کلیدواژه‌ها = البرز
زمین‌شیمی، سن‌سنجی و محیط تکتونوماگمایی سنگ‌های آذرین پیرامون کانه‌زایی آهن- مس احمدآباد، سمنان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 27-64

10.22108/ijp.2022.128898.1233

فریبا طایفی؛ بهزاد مهرابی؛ مجید قاسمی سیانی؛ فرناندو کورفو


ماگماتیسم بازالتی دونین البرز مرکزی شاهدی بر کافت‌زایی پالئوتتیس

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-42

10.22108/ijp.2021.126782.1215

امیرعلی طباخ شعبانی؛ مرتضی دلاوری کوشان؛ زهرا عبدلی اربط


دما-فشارسنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی سنگ‌های رخساره شیست آبی، مجموعه دگرگونی اسالم (شمال‌غرب رشت)

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 139-154

عباس آسیابانهای رضایی؛ محسن نصرآبادی؛ محمد سعادت