روابط آتشفشانی- پلوتونیسم در منطقه لات- بلوکان (شمال قزوین، البرز باختری): ‏تحلیل پتروژنتیک و الگوسازی زمین‌شیمیایی
روابط آتشفشانی- پلوتونیسم در منطقه لات- بلوکان (شمال قزوین، البرز باختری): ‏تحلیل پتروژنتیک و الگوسازی زمین‌شیمیایی

بتول نعمتی؛ عباس آسیابانها

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1396، ، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22108/ijp.2017.81991.0

چکیده
  منطقه لات- بلوکان در پهنه البرز غربی و 45 کیلومتری شمال قزوین بوده و دارای توده‏‌های آذرین‌ درونی و بیرونی، با ترکیب‌های گوناگون (حدواسط تا اسیدی) و به سن ائوسن و جوان‏‌تر (سازند کرج) است‏. این توالی ...  بیشتر
ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی ترسیری شمال خوسف (شرق ایران)
ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی ترسیری شمال خوسف (شرق ایران)

سید محمد پورمعافی؛ عافیه خواجه؛ سید سعید محمدی

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1393، ، صفحه 107-122

چکیده
  منطقه مورد مطالعه در شمال خوسف در استان خراسان جنوبی و در مرز پهنه زمین‌درز سیستان با بلوک لوت واقع شده است. در این محدوده گدازه‌های متعلق به ترسیر شامل: آندزیت، کوارتز‌آندزیت، داسیت و ریولیت رخنمون ...  بیشتر
منشأ و جایگاه تکتونیکی سنگ‌های گرانیتی و دایک‌های دلریتی توده نفوذی نصرند، جنوب‌شرق اردستان
منشأ و جایگاه تکتونیکی سنگ‌های گرانیتی و دایک‌های دلریتی توده نفوذی نصرند، جنوب‌شرق اردستان

فاطمه سرجوقیان؛ زهرا حمزه‌ای؛ علی کنعانیان؛ جمشید احمدیان

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1393، ، صفحه 103-118

چکیده
  توده نفوذی نصرند واقع در 40 کیلومتری جنوب‌شرق اردستان، پس از ائوسن به درون سنگ‌های آتشفشانی ائوسن پهنه ماگمایی ارومیه-دختر تزریق شده و از لحاظ سنگ‌شناسی عمدتاً شامل: گرانیت و گرانودیوریت است. سنگ‌های ...  بیشتر