پترولوژی و ژئوشیمی توده کوارتز‌مونزونیتی در زیرپهنه طارم، شمال‌شرق زنجان
1. پترولوژی و ژئوشیمی توده کوارتز‌مونزونیتی در زیرپهنه طارم، شمال‌شرق زنجان

نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ مهراج آقازاده؛ مهراج آقازاده؛ محسن آروین؛ اسما نظری‌نیا

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1393، ، صفحه 91-106

چکیده
  توده کوارتز‌مونزونیتی طارم‌علیا بخشی از توده‌های نفوذی موجود در پهنه البرز-آذربایجان را تشکیل داده و به صورت کشیده و طویل با روند شمال‌غرب-جنوب‌شرق رخنمون دارد. ترکیب سنگ‌شناسی این توده به طور عمده ...  بیشتر