موضوعات = پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی
زمین‌شیمی و موقعیت زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی مجموعه آتشفشانی ـ نفوذی ماهیرود، جنوب خاوری سربیشه (خاور ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22108/ijp.2023.137324.1297

سحر بن رشیدیان؛ احمد احمدی خلجی؛ پیمان اسکندرنیا؛ شهریار کشتگر؛ زهرا طهماسبی


.شیمی کانی ها و دما –فشارسنجی توده های نفوذی مرزرود- نبی جان (جنوب غرب کلیبر- شمال غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22108/ijp.2023.138455.1306

صدیقه صدری؛ نصیر عامل؛ محسن مؤید


شرایط فیزیکوشیمیایی تبلور براساس ترکیب زوج آمفیبول-پلاژیوکلاز در توده گرانیتوئیدی گودحوض (سیاه کوه)، بافت، کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.22108/ijp.2024.139533.1311

محبوبه عرب زاده بنی اسدی؛ حبیب اله قاسمی؛ ساموئل انگیبوست؛ مهدی رضایی کهخایی؛ کلوتیده مینائرت


زمین‌‌شیمی، سنگ شناسی و جایگاه تکتونوماگمایی گدازه های آتشفشانی ائوسن در جنوب مامونیه،کمان ماگمایی ارومیه-دختر، استان مرکزی، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22108/ijp.2024.139861.1315

محمد گودرزی؛ حسن زمانیان؛ اورس کلوتزلی


زمین‌شیمی، سنگ‌زایی و محیط زمین‌ساختی سنگ‏‌های آتشفشانی در جنوب‌باختری طرود (شاهرود)

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 53-90

10.22108/ijp.2023.139278.1308

نگار گوانجی؛ زهرا طهماسبی؛ محمود صادقیان؛ قاسم قربانی


سنگ‌شناسی و محیط تکتونوماگمایی گرانیتویید ذرتی، جنوب‌باختری بیرجند (خاور بلوک لوت)

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-30

10.22108/ijp.2021.125463.1207

عباداله طولابی نژاد؛ احمد احمدی خلجی؛ محمد ابراهیمی؛ حبیب بیابانگرد؛ رسول اسمعیلی


پترولوژی و زمین‌شیمی ریولیت‌های نورالدین‌آباد، شمال‌باختری ایران

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 117-142

10.22108/ijp.2023.136166.1288

محمد حسینی کیا؛ معصومه آهنگری؛ منیژه اسدپور


زمین‌شیمی، سن‌سنجی و محیط تکتونوماگمایی سنگ‌های آذرین پیرامون کانه‌زایی آهن- مس احمدآباد، سمنان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 27-64

10.22108/ijp.2022.128898.1233

فریبا طایفی؛ بهزاد مهرابی؛ مجید قاسمی سیانی؛ فرناندو کورفو