موضوعات = ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها
شیمی کانی و دما فشار سنجی سنگ‌های گابرویی پرگه (شمال شرق قزوین):کلیدی برای شناخت شرایط تبلور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.22108/ijp.2023.137922.1303

ناهید ناصری؛ رضا زارعی سهامیه؛ متیو لیبورن؛ آندرسون کاستا دوس سانتوس؛ احمد احمدی خلجی


بررسی چگونگی رخداد تورمالین در مجموعة دگرگونی شمال گلپایگان، پهنة سنندج-سیرجان

دوره 13، شماره 4، دی 1401، صفحه 87-106

10.22108/ijp.2023.134165.1283

سلیمان احمدی بنکدار؛ سید محسن طباطبائی منش؛ اکرم السادات میرلوحی


شیمی تورمالین دایک‏‌های فلسیک کمپلکس دگرگونی ده‏‌سلم بلوک لوت

دوره 13، شماره 3، آبان 1401، صفحه 85-104

10.22108/ijp.2022.133545.1276

الهام بهرام نژاد؛ ساسان باقری؛ شمس الدین دامنی گل؛ مرضیه عارف نژاد


زمین‌شیمی سنگ‌های آتشفشانی دوروجین (جنوب‌باختری اردستان) با نگرشی ویژه بر شیمی کانی در پهنه‌های دگرسانی پروپیلیتیک

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 43-62

10.22108/ijp.2022.129274.1236

محبوبه جمشیدی بدر؛ جواد مقدسی؛ محمدرضا قربانی؛ مرضیه شریفی؛ مهناز صالحی


زمین‏‌شیمی سنگ‏‌‏‌های بازالتی منطقة مشکین- رشت‌آباد (شمال زنجان)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18

10.22108/ijp.2020.120869.1158

نیر اجلی؛ اشرف ترکیان؛ ابراهیم طالع فاضل


مطالعه پترولوژیکی و ایزوتوپی سنگ‌های بازالت‌های برزند و مقایسه آن با سنگ‌های بازالت‌های پشتاسر در جنوب شهرستان گرمی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 23-52

10.22108/ijp.2018.110094.1079

محمد مبشرگرمی؛ رضا زارعی سهامیه؛ مهراج آقازاده؛ احمد احمدی خلجی؛ غلامرضا احمدزاده؛ پترس لی راکس


بررسی ترکیب شیمیایی انواع تورمالین در بیوتیت موسکویت گرانیت مشهد

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 67-88

10.22108/ijp.2018.109726.1072

فرهاد زال؛ زهرا طهماسبی؛ احمد احمدی خلجی


زمین دما- فشارسنجی توده گرانیتوئیدی سرمشک در شمال غرب ساردوئیه

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 173-192

10.22108/ijp.2018.109016.1068

اسما نظری نیا؛ سید محسن مرتضوی؛ محسن آروین؛ محمد پوستی