دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سنگ‏‌زایی و تکامل ماگماتیسم سنوزوییک در منطقة معدنی سنگان با استفاده از شیمی زیرکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22108/ijp.2023.136429.1290

مجید قاسمی سیانی؛ بهزاد مهرابی؛ فرانز نوی بایر


شیمی کانیها و دما-فشارسنجی هاله دگرگونی دیوریت دوربه-جنوب ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22108/ijp.2023.137037.1295

منیر مجرد؛ هادی عمرانی


‌شیمی‌کانی و زمین‌دماسنجی کلریت در ناحیه دالایون (شرق دورود-زون سنندج-سیرجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.22108/ijp.2023.136385.1289

سیدوحید شاهرخی


مقایسه ترکیب عناصر کمیاب زیرکن در انواع گرانیتوئیدهای S و I در پهنه تک‌نار، جنوب سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.22108/ijp.2023.136687.1293

سید علی مظهری؛ اورس کلوتزلی


شیمی کانی و دما فشار سنجی سنگ‌های گابرویی پرگه (شمال شرق قزوین):کلیدی برای شناخت شرایط تبلور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.22108/ijp.2023.137922.1303

ناهید ناصری؛ رضا زارعی سهامیه؛ متیو لیبورن؛ آندرسون کاستا دوس سانتوس؛ احمد احمدی خلجی


پترولوژی و ژئوشیمی ریولیت‌های نورالدین آباد، شمال‌باختر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.22108/ijp.2023.136166.1288

محمد حسینی کیا؛ معصومه آهنگری؛ منیژه اسدپور


زمین‌شیمی و موقعیت زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی مجموعه آتشفشانی ـ نفوذی ماهیرود، جنوب خاوری سربیشه (خاور ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22108/ijp.2023.137324.1297

سحر بن رشیدیان؛ احمد احمدی خلجی؛ پیمان اسکندرنیا؛ شهریار کشتگر؛ زهرا طهماسبی


ژئوترموبارومتری و سرشت گدازه های حدواسط جنوب آتشفشان دماوندا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22108/ijp.2023.138404.1305

منیره خیرخواه