ژئوشیمی، پتروژنز و جایگاه زمین ساختی سنگ های آتشفشانی شمال قزوین (پهنه البرز باختری)
1. ژئوشیمی، پتروژنز و جایگاه زمین ساختی سنگ های آتشفشانی شمال قزوین (پهنه البرز باختری)

ایمان منصف؛ فرزانه خادمیان؛ محمد رهگشای؛ علیرضا جعفری راد

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 171-188

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2018.108750.1066

چکیده
  توالی ماگماتیکی در ناحیه شمال قزوین بخشی از پهنه ساختاری البرز باختری بوده که دربرگیرنده توالی از گدازه های آتشفشانی همراه با سنگ های آذرآواری باسن ائوسن است. بر اساس مطالعات سنگ‌شناسی، واحدهای آتشفشانی ...  بیشتر
سنگ‏‌نگاری، زمین‏‌شیمی و جایگاه زمین‏‌ساختی گرانیتویید‏‌های منطقه حنار (جنوب بیرجند):‏ رهیافتی برای شناسایی ماگماتیسم خاور بلوک لوت
2. سنگ‏‌نگاری، زمین‏‌شیمی و جایگاه زمین‏‌ساختی گرانیتویید‏‌های منطقه حنار (جنوب بیرجند):‏ رهیافتی برای شناسایی ماگماتیسم خاور بلوک لوت

سیاوش امیدیان فر؛ محمد رهگشای؛ ایمان منصف

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 55-78

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2018.103890.1030

چکیده
  گرانیتویید‏‌های محدوده حنار در فاصله 155 کیلومتری جنوب بیرجند و در خاور ایران رخنمون دارند. این تودة نفوذی بخشی از پهنة آتشفشانی- نفوذی بلوک لوت است و در نزدیکی مرز بلوک لوت با پهنة زمین ‏‌‏‌درز ...  بیشتر
3. "سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی گدازه‌های پالئوژن در جنوب‌غرب‌ بصیران-شرق بلوک لوت، شرق ایران"

سیاوش امیدیان فر؛ محمد رهگشای؛ ایمان منصف

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 183-204

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2018.108759.1067

چکیده
  سنگ‌های آتشفشانی پالئوژن در جنوب‌غرب بصیران متعلق به نوار آتشفشانی-نفوذی بلوک لوت در شرق ایران می‌باشند. سنگ-های مورد مطالعه دارای طیف ترکیبی از بازالت تا ریولیت (بازالت، آندزیت، داسیت و ریولیت) با ...  بیشتر
سنگ‌زایی و زمین‏‌شیمی توالی آتشفشانی ائوسن شمال‌خاوری زنجان: با نگرشی بر ماگماتیسم مرز فعال قاره‏‌ای در پهنه البرز-آذربایجان
4. سنگ‌زایی و زمین‏‌شیمی توالی آتشفشانی ائوسن شمال‌خاوری زنجان: با نگرشی بر ماگماتیسم مرز فعال قاره‏‌ای در پهنه البرز-آذربایجان

فرزانه خادمیان؛ ایمان منصف؛ محمد رهگشای

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 191-206

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2017.101433.1006

چکیده
  توالی آتشفشانی ائوسن در شمال‌خاوری زنجان و در پهنه البرز- آذربایجان بیشتر ترکیب حد واسط دارد و به‌همراه نهشته‏‌های آذرآواری ساخته‌شده از توف و برش دیده می‌شود. برپایه بررسی‌های سنگ‏‌نگاری، این ...  بیشتر
ژئوشیمی و پتروژنز پریدوتیت‌های مجموعه افیولیتی نیریز (جنوب‌غرب ایران)
5. ژئوشیمی و پتروژنز پریدوتیت‌های مجموعه افیولیتی نیریز (جنوب‌غرب ایران)

زهرا داودی؛ محمد رهگشای؛ ایمان منصف

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 53-66

چکیده
  مجموعه افیولیتی نیریز با روند شمال‌غرب-جنوب‌شرق، به موازات راندگی اصلی زاگرس و درخارج از پهنه تراست اصلی، رخنمون دارد. سکانس گوشته‌‌‌ای این مجموعه افیولیتی شامل: سنگ‌های هارزبورژیتی و به مقدار کمتر ...  بیشتر
تحولات پتروژنتیک در توالی‌های ماگماتیکی ژوراسیک نواحی حسین‌آباد – حاجی‌آباد در کمربند سنندج – سیرجان (جنوب ایران)
6. تحولات پتروژنتیک در توالی‌های ماگماتیکی ژوراسیک نواحی حسین‌آباد – حاجی‌آباد در کمربند سنندج – سیرجان (جنوب ایران)

ایمان منصف؛ محمد رهگشای؛ هوبرت وایت چرچ

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 89-112

چکیده
  توالی‌های ماگمایی ژوراسیک در جنوبی‌ترین بخش کمربند سنندج – سیرجان، تحولات پتروژنتیکی منحصر به‌فردی را در طی تکامل ترکیبی خود نشان می‌دهند. این توالی‌های ماگمایی در منطقه حسین‌آباد به سن ژوراسیک ...  بیشتر