روابط بافتی همیافتی، کلینتونیت- اسپینل- گارنت در اسکارن‌های ایران مرکزی به‌عنوان شواهدی در زایش کلینتونیت
1. روابط بافتی همیافتی، کلینتونیت- اسپینل- گارنت در اسکارن‌های ایران مرکزی به‌عنوان شواهدی در زایش کلینتونیت

جواد قانعی اردکانی؛ محمد علی مکی‌زاده

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 65-72

چکیده
  اسکارن‌سازی در دو منطقه فشارک و شیرکوه، واقع در نوار ماگماتیسم سنوزوییک ایران مرکزی با نفوذ گرانیتویید به درون سنگ‌های دولومیتی- کربناتی کرتاسه زیرین انجام گرفته است. همیافتی اصلی کانیایی مورد بحث ...  بیشتر
پتروژنز تودة گرانیتوئیدی جنوب شازند (جنوب‌غرب اراک)
2. پتروژنز تودة گرانیتوئیدی جنوب شازند (جنوب‌غرب اراک)

زهرا طهماسبی؛ محمود خلیلی؛ احمد احمدی خلجی؛ محمد علی مکی‌زاده

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 87-102

چکیده
  توده‌ گرانیتوئیدی آستانه بخشی از توده‌های نفوذی موجود در زون سنندج - سیرجان را تشکیل داده و ترکیب سنگ‌شناسی این توده عمدتاً متشکل از تونالیت، گرانودیوریت، ساب ولکانیک های ریوداسیتی با ترکیب غالب گرانودیوریتی ...  بیشتر