راهنمای نویسندگان

      نویسندگان محترم لطفا دقت نمایند که نشریه پترولوژی از پذیرفتن مقالات ارسالی که هر گونه مغایرتی از لحاظ نوشتار، بخصوص در فرمت مراجع ، نوشتار فرمول‌ها و روابط و شماره‌ی فونت‌ها با فرمت ( template ) نشریه داشته باشد، معذور است. همچنین فایل تعارض منافع و تعهد را تکمیل و در بخش فایل تعارض منافع و تعهد فراگذاری نمایید. همچنین فایل مقاله بدون مشخصات نویسندگان و فایل جداگانه با عنوان مشخصات نویسندگان بارگزاری شود.

 راهنمای نگارش مقالات فارسی  

فایل تعارض منافع

فرم تعهد نویسندگان

  قابل توجه نویسندگان محترم:

  1. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان،نویسنده مسئول، ثبت‌نام و ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.
  2. ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد.
  3. در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ایامکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)
  4. در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.
  5. هنگام ارسال مقاله لازم است سه فایل زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

5-1- فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد. 

5-2- فایل مشخصات نویسندگان: در این فایل، صرفا عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و افیلییشن (وابستگی سازمانی نویسنده به طور کامل) و آدرس ایمیل آنها قید شود. تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه نشریات ثبت می شود یکسان باشد.

     6. نویسندگان محترم لطفا هزینه بررسی مقاله را پس از بررسی هیات تحریریه و  تغییر وضعیت مقاله به پرداخت هزینه، از طریق سامانه نشریات پرداخت نمایید.

هزینه پردازش مقاله در نشریه

      7. ((بر اساس مصوبه دانشگاه هزینه اولیه 100000 تومان و هزینه انتشار 250000 تومان))

بدلیل عدم سوء استفاده از سایت دانشگاه اصفهان به اطلاع می رساند این سامانه با هیچ موسسه ای در ارتباط نیست و جهت چگونگی پرداخت هزینه به سامانه نشریات دانشگاه اصفهان مراجعه کنید و از پرداخت هرگونه وجهی به سازمان های غیر مرتبط جهت چاپ مقاله جدا خودداری نمایید.

       8. چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه ای تامین شده باشد و یا مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با حمایت مالی سایر نهاد ها و موسسات باشد کسب مجوز چاپ نتایج طرح یا پژوهش از مؤسسه مطبوع و ارائه به دفتر نشریه در هنگام ارسال مقاله ضروری می باشد و در صورت درخواست مؤسسه باید نام آن مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.

       9. نویسندگان گرامی لطفا چکیده انگلیسی مقاله خود را قبل از ارسال به نشریه در سامانه Grammarly بررسی نمایید.

      10. روند بررسی مقاله در این نشریه حداقل 3 ماه است.

 مقالات ارسالی از طرف پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی باید فایل تاییدیه مقاله توسط عضو هیات علمی همکار مقاله را داشته باشد.