تماس با ما

 

شماره تماس: 37934164(31)98+

 پست الکترونیک: petrology@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدگی به شکایات: Journals @res.ui.ac.ir

 آدرس: اصفهان- خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان کتابخانه مرکزی - معاونت پژوهش و فناوری - طبقه دوم - اداره چاپ، انتشارات و مجلات - کد پستی: 8174673441 - دفتر نشریه پترولوژی

 


CAPTCHA Image