نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد ابراهیمی
فریماه آیتی استادیار،گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان
علی احمدی دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
جمشید احمدیان پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور ، مرکز اصفهان
حمید احمدی پور پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی دانشگده زمین شناسی -دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید احمدی‌پور
احمد احمدی خلجی پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه لرستان، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی
غلامرضا احمدزاده پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی دانشگاه محقق اردبیلی - گروه زمین شناسی
محمدرضا ایران نژادی
محسن آروین
جواد ایزدیار
عباس آسیابانها قزوین-دانشگاه بین المللی امام خمینی-دانشکده علوم پایه-گروه زمین شناسی
زهرا اعلمی‌نیا پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علیجان آفتابی aftabi@mail.uk.ac.ir
مهراج آقازاده پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
فرهاد آلیانی ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها خیابان شهید فهمیده- دانشگاه بوعلی سینا
اسماعیل اله پور پتروژنز گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور بیرجند
سید نعیم امامی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال وبختیاری
معصومه آهنگری
حبیب بیابانگرد پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی گروه زمین شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، زاهدان، ایران
حبیب بیابانگرد زاهدان مجتمع مسکونی اساتید دانشگاه کوی لاله پلاک 34
فرشته بیات پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی
مرضیه بیاتی
ساسان باقری
هاشم باقری
زهرا بدرزاده پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
مهرداد براتی همدان - دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم پایه- گروه زمین شناسی
زهرا بنیادی پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
علی اکبر بهاری فر دانشگاه پیام نور
بهرام بهرام بیگی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد بومری پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی دانشکده تعلوم دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین پایدار
انیس پارساپور عضو سازمان نظام مهندسی معدن ایران
فرهاد پیرمحمدی علیشاه
سعید تاکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
قدرت ترابی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی دانشگاه اصفهان
اشرف ترکیان ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها همدان-دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم پایه -گروه زمین شناسی
بتول تقی‌پور استادیار دانشگاه شیراز -دانشکده علوم شماره1-بخش علوم زمین تقی پور
صدیقه تقی‌پور پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی جهاددانشگاهی
نادر تقی‌پور
حمایت جمالی اصفهان، دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
محبوبه جمشیدی بدر گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
احمد جهانگیری پتروژنز استاد، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
رباب حاجی علی اوغلی بلوار 29 بهمن-دانشگاه تبریز-دانشکده علوم طبیعی-گروه علوم زمین
محمد رضا حسین زاده
مهناز خدامی
مهناز خدامی ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه یزد
منیره خیرخواه دانشیار پترولوزی، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور
مرتضی خلعت بری جعفری سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور، تهران،ایران
محمود خلیلی
علیرضا داوودیان دهکردی
رحیم دبیری پتروژنز گروه اموزشی زمین شناسی دانشگده علوم دانشگاه ازاد اسلامی مشهد،ایران
سارا درگاهی عضو هیئت علمی/ بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسماعیل درویشی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
مرتضی دلاوری تهران- خیابان دکتر مفتح- دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم زمین
ثمینه رجبی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمدعلی رجب‌زاده پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
یوسف رحیم سوری پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ایران
مهدی رضایی کهخایی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه شاهرود، دانشکده علوم زمین
سعیده رنجبر
علیرضا روان خواه پتروژنز، پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه مححقق اردبیلی-دانشکده علوم- گروه زمین شناسی
داود رئیسی پتروژنز، پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه تهران- پردیس علوم-دانشکده زمین شناسی
رضا زارعی سهامیه کیلومتر 5 جاده خرم آباد-تهران سازمان مرکزی دانشگاه لرستان کد بستی17133 -68137
محمد یزدی پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی استاد دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا زراسوندی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حسین زرین کوب
محمد سیاری مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان
عادل ساکی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی Department of Geology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
عادل ساکی دانشگاه شهید چمران
مسیب سبزه‌ای
علی اصغر سپاهی گرو پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
علی اصغر سپاهی گرو دانشگاه بوعلی سینا
فاطمه سرجوقیان استادیار دانشگاه کردستان
سعید سعادت پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
مریم شیبی دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
ناهید شبانیان بروجنی
شهرزاد شرافت استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران
نرگس شیردشت‌زاده پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی پژوهشگر، دانشگاه اصفهان
مرتضی شریفی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی دانشیار/ دانشگاه اصفهان- گروه زمین شناسی
هادی شفائی مقدم
حسین شهبازی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی گروه زمین شناسی. دانشکده علوم پایه. دانشگاه بوعلی سینا.همدان. ایران
محمود صادقیان دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده علوم زمین
همایون صفایی
مژگان صلواتی پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
رامین صمدی ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها فلوشیپ فوق دکتری دانشگاه اصفهان
ابراهیم طالع فاضل پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی عضو هیئت علمی، دانشگاه بوعلی سینا
سید محسن طباطبایی منش دانشگاه اصفهان
سید محسن طباطبائی منش پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی عضو هیئت علمی گروه آموزشی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
زهرا طهماسبی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی دانشگاه لرستان
نصیر عامل پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی دانشگاه تبریز
حاجی حسین عزیزی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی دانشگاه کردستان / دانشکده مهندسی / گروه معدن
حسین عزیزی دانشگاه کردستان دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
صمد علیپور
مسعود علی پور اصل پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی عمرانی
غلامرضا فتوحی راد پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
مروت فریدآزاد پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی استادیار پترولوژی-دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز-ایران
عبدالناصر فضل‌نیا پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی هیئت علمی
سمیه فلاحتی
مجید قادری گروه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
حبیب اله قاسمی پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده علوم زمین
حبیب‌اله قاسمی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی گروه پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
علی قاسمی پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی
مجید قاسمی سیانی پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی، ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها گروه ژئوشیمی-دانشکده علوم زمین-دانشگاه خوارزمی
محمد رضا قدسی ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
غلامرضا قدمی بندرعباس دانشگاه هرمزگان ک پ 3995
قاسم قربانی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
جلیل قلم قاش پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی گروه پترولوژی پژوهشکده علوم زمین-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - پژوهشکده علوم زمین - صندوق پستی : 1494-13185
فریبا کارگران بافقی
سمیه کریمی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان
علی کنعانیان دانشگاه تهران- پردیس علوم- دانشکده زمین‌شناسی
امیر حسین کوهساری
محمد مبشرگرمی ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها پژوهشگر گروه زمین شناسی-دانشگاه محقق اردبییل-ایران
منیر مجرد پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
سید سعید محمدی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی گروه زمین شناسی-دانشکده علوم-دانشگاه بیرجند
شهریار محمودی پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی تهران
شهریار محمودی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی دانشگاه خوارزمی
احمدرضا مختاری پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی دانشکده معدن- دانشگاه صنعتی اصفهان
میر علی اصغر مختاری پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
اکرم السادات میرلوحی ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
حسن میرنژاد تهران - خیابان انقلاب- دانشگاه تهران - پردیس علوم - دانشکده زمین شناسی
فریبرز مسعودی پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سیداحمد مظاهری پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی
سیدعلی مظهری پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی، ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور سبزوار، سبزوار، ایران
محمد معانی‌جو پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
سید حسام الدین معین زاده پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سجاد مغفوری پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی استادیار گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید جواد مقدسی پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران مرکز
عباس مقصودی
آزاده ملکزاده شفارودی
ایمان منصف پتروژنز عضو هیئت علمی
مهین منصوری اصفهانی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
محسن مؤید پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی تبریز - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم طبیعی - گروه علوم زمین
محسن مؤذن
فردین موسیوند شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین
قاسم نباتیان پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
ملیحه نخعی
علیرضا ندیمی شهرکی
شجاع الدین نیرومند پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی استادیار، دانشکده زمینشناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محسن نصرآبادی پتـرولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی گروه زمین شناسی دانشگده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی
علی خان نصر اصفهانی
نرگس نصوحیان استادیار دانشگاه اصفهان
موسی کلیمی نقره‌ئیان
ایرج نوربهشت
سید مسعود همام
مریم هنرمند
محمد حسین یوسف‌زاده پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
قربان وهاب زاده پتـرولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی زمین شناسی, دانشکده علوم, دانشگاه منابع طبیعی, ساری, ایران
بابک وهابی مقدم