پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های نفوذی در منطقه آنتیموان‌دار شورچاه، جنوب‌شرق زاهدان

نویسندگان

چکیده

منطقه آنتیموان‌دار شورچاه در پهنه فلیش شرق ایران واقع شده است. قدیمی‌ترین واحد زمین‌شناسی در این منطقه شیست‌ها و فیلیت‌های کرتاسه تا ائوسن است. این سنگ‌ها به وسیله توده‌های گرانیتی، دایک‌های فلسیک و رگه‌های کوارتزی و استیبنیتی قطع شده‌اند. سنگ‌های نفوذی این منطقه شامل: توده‌ها، رگه‌ها و دایک‌های گرانیتی، گرانودیوریتی و آپلیتی است. گرانیت‌ها به طور عمده توده‌ای، خاکستری رنگ، دانه‌درشت و دارای بافت‌های گرانولار، پورفیری و کاتاکلاستیک هستند و بیشتر از کانی‌های پلاژیوکلاز، فلدسپار پتاسیم، کوارتز، بیوتیت، موسکوویت و اپاک تشکیل شده‌اند. این سنگ‌ها به طور عمده پرآلومین تا متاآلومین، کالک‌آلکالن و مربوط به کمان ماگمایی است. دامنه تغییرات SiO2 در سنگ‌های نفوذی از 61 تا 75 است. نمودارهای تغییرات نشان‌دهنده روند خطی کاهش در Al2O3، CaO، FeOt، MgO و TiO2 با افزایش SiO2 هستند؛ در حالی که K2O و Na2O با افزایش SiO2 روندی افزایشی نشان می‌دهد. بر اساس نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده نسبت به مورب و پلاژیوگرانیت‌های شکاف میان اقیانوسی، ناهنجاری‌های منفی Nb و Ti و ناهنجاری‌های مثبت K، Rb، Th و U و به ویژه Pb بیانگر خاستگاه آذرین گوشته‌ای و به ویژه نقش پوسته اقیانوسی فرورفته سیستان و گوه گوشته‌ای روی آن در تشکیل ماگمای سازنده و نقش پوسته قاره‌ای در آلایش ماگمایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography and geochemistry of intrusive rocks in the Shurchah antimony-bearing area, Southeast of Zahedan

نویسندگان [English]

  • Sasan Bagheri
  • Rahele Moradi
  • Rahele Moradi
  • Mohammad Boomeri
چکیده [English]

The Shurchah antimony-bearing area is located in the Eastern Iranian flysch zone.The Cretaceous to Eocene schists and phyllites are the oldest geological units in the area. These rocks have been intruded by granitic bodies, felsic dikes, and quartz and stibnite veins. The granitic rocks in this area are composed of granite, granodiorite and aplite dikes. The granitoid rocks are generally massive, gray and coarse-grained with granular, porphyritic and cataclastic textures and contain mainly plagioclase, K-feldspar, quartz, biotite, muscovite and opaques. These rocks are commonly peraluminous to metaluminous, calc-alkaline and related to a magmatic arc. The SiO2 content of the intrusions varies from 61 to 75 wt.%. Variation diagrams show linear trends, with increasing SiO2 content Al2O3, CaO, FeOt, MgO, and TiO2 amounts decrease whereas, K2O and Na2O contents increase. On the base of MORB and ORG- normalized diagrams, the negative anomalies of Nb, Ti and positive anomalies of K, Rb, Th, U and especially Pb revealed an igneous mantle origin, especially the role of Sistan subduction oceanic crust and overlaying mantle wedge in the genesis of these rocks and also, the role of continental crust in magmatic contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antimony mineralization
  • Shurchah area
  • Sistan and Baluchestan
  • Flysch zone of Eastern Iran