آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 657
تعداد پذیرش 366
تعداد عدم پذیرش 208

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 392
تعداد مشاهده مقاله 196157
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 226118
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 54 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 53 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 910 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 114 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 685 روز
درصد پذیرش 56 %