اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 51
تعداد پذیرش 15
تعداد عدم پذیرش 13

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 22
تعداد مشاهده مقاله 4088
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1585
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 163 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 38 روز
درصد پذیرش 29 %