آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 70
تعداد پذیرش 28
تعداد عدم پذیرش 20

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 30
تعداد مشاهده مقاله 6240
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1806
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 202 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 40 %