اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 63
تعداد پذیرش 27
تعداد عدم پذیرش 15

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 32
تعداد مشاهده مقاله 6092
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2929
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 130 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 105 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 63 روز
درصد پذیرش 43 %