پترولوژی و ژئوشیمی توده کوارتز‌مونزونیتی در زیرپهنه طارم، شمال‌شرق زنجان

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران 3697 – 19395، ایران

3 آذربایجان شرقی، شبستر، دانشگاه پیام نور

4 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

توده کوارتز‌مونزونیتی طارم‌علیا بخشی از توده‌های نفوذی موجود در پهنه البرز-آذربایجان را تشکیل داده و به صورت کشیده و طویل با روند شمال‌غرب-جنوب‌شرق رخنمون دارد. ترکیب سنگ‌شناسی این توده به طور عمده متشکل از مونزودیوریت، مونزونیت،کوارتز‌مونزونیت و مونزوگرانیت است. مطالعات صحرایی، سنگ‌شناسی و ژئوشیمیایی نشان می‌دهد که ماگمای سازنده این توده از نوع I، متاآلومین و شوشونیتی است. شواهد ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی و کمیاب نشان می‌دهد که ماگمای اولیه مولد توده از گوشته لیتوسفری متاسوماتیزه شده منشأ گرفته است که سپس، تحول ماگمای اولیه مافیک، ترم‌های متوسط و فلسیک را ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrology and geochemistry of quartz-monzonite body in the Tarom Subzone North-East of Zanjan

نویسندگان [English]

 • Nematollah Rashidnejad Omran 1
 • Mehraj Aghazadeh 3
 • Mohsen Arvin 4
 • Asma Nazari Nia 1
1 Department of Geology, Faculty of Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Geology, Faculty of Sciences, Payame Noor University, 19395-3697 Tehran, I. R. of Iran
3 آذربایجان شرقی، شبستر، دانشگاه پیام نور
4 Department of Geology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The Tarom Olia quartz monzonitic intrusive is one of the plutons cropped out in Alborz-Azarbaijan zone which is elongated in NW-SE direction. The pluton, lithologically comprises monzodiorite, monzonite, quartz monzonite and monzogranite. Field and petrological studies as well as geochemical considerations revealed that this pluton crystallized from an I-type metaluminous magma with shoshonitic affinity. The magma has originated by melting of a metasomatized lithospheric mantle then affected by processes by which modified composition of the primary magma to produce the intermediate and felsic rocks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alborz-Azarbaijan zone
 • Quartz monzonite
 • Geochemistry
 • Petrology
 • Tarom Olia
 • Zanjan
 • Alborz
 • Azarbaijan zone