کانی‌شناسی، دما-فشارسنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی گارنت-کلینوپیروکسن‌ آمفیبولیت‌های مجموعه افیولیتی نایین

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

متابازیت‌های مجموعه افیولیتی نایین دارای کانی‌های سنگ‌ساز آمفیبول+پلاژیوکلاز±گارنت±کلینوپیروکسن±اپیدوت هستند. بر مبنای پاراژنزهای کانی‌شناسی، محاسبات دما-فشارسنجی، روابط کانی‌شناسی و بافتی و قلمرو پایداری مجموعه‌های کانی‌شناسی متفاوت، تحولات دگرگونی منطقه به صورت سه مرحله دگرگونی پیش رونده، اوج دگرگونی و پس رونده است که نشان‌دهنده مسیر هم‌جهت با عقربه‌های ساعت است. با توجه به شواهد کانی‌شناسی و داده‌های دما-فشارسنجی، شرایط دما و فشار مرحله اوج دگرگونی نمونه‌های گارنت-کلینوپیروکسن‌آمفیبولیت، معادل زیر رخساره گرانولیت فشار بالا یا پهنه انتقالی بین رخساره آمفیبولیت و گرانولیت فشار بالا است. جایگاه تشکیل این گونه سنگ‌های دگرگونی درجه بالای مناطق افیولیتی، قاعده جزایر قوسی بالغ و مناطق فرورانش داغ است. اجماع نظر در مورد وجود حوضه‌های اقیانوسی باریک و جوان (پشت قوس) حاصل از فرورانش نئوتتیس به زیر پهنه ایران مرکزی، بیانگر فرورانش اسلب اقیانوسی جوان در یک پهنه فرورانش داغ و تشکیل متابازیت‌های درجه بالای مجموعه افیولیتی نایین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralogy, thermobarometry and tectonic setting implication of garnet-clinopyroxene amphibolite in the Nain ophiolitic complex

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nasrabady 1
  • Morteza Delavari 2
  • Marjan Partovi 3
1 گروه زمین شناسی دانشگده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی
2 Department of Geochemistry, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Geology, Faculty of Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The metabasites of the Nain ophiolites consisting of amphibole + plagioclase ± garnet ± clinopyroxene ± epidote rock forming minerals. On the basis of mineralogical paragenesis, thermobarometry calculations, textural and mineral relations as well as the stability field of different mineralogical assemblages, the metamorphic evolution of the area contain three metamorphic stages as prograde, peak and retrograde indicating clockwise metamorphic trajectory. According to the mineralogical evidences and thermobarometry data, the temperature and the pressure conditions of metamorphic climax stage of garnet-clinopyroxene amphibolite samples is equivalent to high pressure granulite subfacies and transition zone between amphibolite and high pressure granulite. The genesis setting of such high grade metamorphic rocks in the ophiolitic regions are the root of mature islands arc and hot subduction zones. The consensus about the existence of narrow and young oceanic basins (back arc) derived from Neo-Tethys subduction beneath Central Iran micro-continent indicating subduction of young oceanic slab in a hot subduction zone and the generation of high grade metabasites in the Nain ophiolitic complex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermobarometry
  • High pressure granulite
  • Transitional zone
  • Metabasite
  • Nain ophiolitic complex