تطابق زمین دماسنجی بر اساس شیمی کانی و درجۀ حرارت دگرشکلی تودۀ گرانیت میلونیتی پل نوغان (پهنۀ سنندج-سیرجان)

نویسندگان

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم‌ زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد،‌ ایران

چکیده

تودۀ گرانیتی نوغان در شمال غربی شهرستان بویین- میان‌دشت و در پهنۀ سنندج - سیرجان قرار دارد. شکل توده، یک بیضوی کشیده با راستای شمال غرب - جنوب شرق است. این توده، دگرشکلی شکل‌پذیر شدیدی را تحمّل کرده است و ساختارهای میلونیتی، مانند برگوارگی و خطوارگی در آن گسترش یافته‌اند. علاوه بر بافت اصلی آن که میلونیتی است، بافت‌هایی، مانند گرانولار سری‌ایت تا لپیدوگرانوبلاستیک نیز در آن مشاهده می‌شود. کانی‌های اصلی سنگ، کوارتز، فلدسپار پتاسیم، پلاژیوکلاز، بیوتیت و مسکوویت است و از میان کانی‌های ثانوی می‌توان به کلریت اشاره کرد. بیوتیت در این سنگ‌ها از نوع ماگمایی است و دوباره تبلور یافته است. کلریت‌های این سنگ‌ها محصول دگرسانی بیوتیت‌ها هستند. زمین‌دماسنجی بیوتیت‌ها و کلریت‌های بررسی‌شده به‌ترتیب، حرارت بین 398 تا 549 درجۀ سانتیگراد و 231 تا 252 درجۀ سانتیگراد را نشان می‌دهد که با ریزساختارهای موجود در سنگ تطابق خوبی دارد. ریزساختارهای پوششی از دانه‌های ریز‌شدۀ دوباره متبلور‌شده در حاشیه‌های پورفیروکلاست‌ها که ناشی از مهاجرت مرز دانه است (GBM)، خاموشی موجی صفحۀ شطرنجی با گسترش ریز‌دانه‌های بلوکی در دانه‌های کوارتز و حاشیۀ دانه های آمیبی‌شکل کوارتز در حرارت حدود 500 درجۀ سانتیگراد تشکیل می‌شوند. در حالی که ریز‌ساختارهایی مثل خاموشی موجی، انحلال فشاری در کوارتزها و بالشتک دومینویی، شکستگی‌های کششی در فلدسپارها، شکستگی‌ها و جابه‌جایی قطعات، چین‌خوردگی در بیوتیت در حرارت کم‌تر از 300 درجۀ سانتیگراد ایجاد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corresponding between geothermometry based on mineral chemistry and deformation temperature for mylonitized granite of Noghan bridge (Sanandaj–Sirjan zone)

نویسندگان [English]

  • Nastaran Ataeifard
  • Nahid Shabanian
  • Alireza Davoudian
چکیده [English]

Noghan granitoid intrusion is located at the NW of Boin- Miandasht and lies in the Sanandaj-Sirjan structural zone (SSZ). Body shape is a stretched ellipsoid with NW-SE strike. The meta-granite body is extremely deformed and displays mylonitic structure such as lineation and foliation. Mylonitic texture is main texture but also show seriate granular and lipido-granoblastic textures. The main minerals are quartz, K-feldspar, plagioclase, Biotite and muscovite. Chlorite is an accessory mineral. The biotite is magmatic and recrystallized. The chlorites are alteration product. The geothermometry of biotites and chlorites shows the temperatures of 397-549°C and 231-252 °C that show good correlation with microstructure in the rock. Therefore, mantle microstructure including recrystallized subgrains in porphyroclast rims that result to Grain boundary migration and chessboard undulose extinction with fine blocky grains and amoeboid grain in quartz grains show formation temperature close to 500 ‍°C. Microstructures such as undulose extinction, pressure solution and in quartz, tensile fracture and bookshelf sliding in feldspar, brittle fractures and displacement of folded pieces in biotite display that temperature is lower than 300°C 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ductile deformation
  • Mineral Chemistry
  • Geothermometry
  • Noghan bridge
  • Sanandaj-Sirjan zone