ویژگی‌های ژئوشیمیایی و سنگ‌شناسی مجموعه آذرین نخیلاب، شمال‌باختر زاهدان

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

مجموعه آذرین نخیلاب در 145 کیلومتری شمال‌باختر زاهدان، و از دیدگاه زمین‌شناسی در مرز پهنه درزه سیستان و بلوک لوت واقع شده است. در این منطقه واحدهای سنگی از کرتاسه تا کواترنری برونزد داشته، بیشتر شامل سنگ‌های رسوبی و آذرین هستند. سنگ‌های آذرین نخیلاب به‌صورت بیرونی و درونی تشکیل شده‌اند. سنگ‌های آذرین بیرونی به ‌شکل گدازه و آذرآواری بوده، شامل بازالت، آندزی‌بازالت، آندزیت و ریولیت هستند و سنگ‌های آذرین درونی به ‌شکل استوک و دایک بوده، شامل گابرو، دیوریت و گرانودیوریت هستند. بافت این سنگ‌ها پورفیری و گرانولار است. کانی‌های اصلی این سنگ‌ها پلاژیوکلاز، پیروکسن، هورنبلند، بیوتیت و کوارتز و کانی‌های فرعی آنها آپاتیت، اسفن و مگنتیت هستند. در بخش مرکزی سنگ‌های نفوذی که بر اثر فرآیندهای درون‌زاد و برون‌زاد دگرسان شدند، همراه با کانی‌زایی مس هستند. بررسی‌های ژئوشیمیایی در سنگ‌های آذرین دگرسان نشده نخیلاب نشان می‌دهد که آن‌ها جزو سری ماگمایی کالک‌آلکالن با ماهیت متاآلومینوس هستند. الگوی تغییرات عناصر خاکی نادر و کمیاب که به‌ترتیب نسبت به ترکیب مورب و کندریت به‌هنجار شده‌اند، نشان می‌دهد که مقادیر LREE و LILE به‌ترتیب از مقادیر HREE و HESE بسیار بیشتر است. مقادیر بالاتر LREE و LILE به‌ترتیب در مقایسه با مقادیر HREE و HESE، وجود آنومالی منفی در عناصر Zr، Ti و P و آنومالی مثبت در عناصر K، Rb و Sr بیانگر تشکیل سنگ‌های مورد مطالعه در محیطی مربوط به حاشیه فعال قاره‌ای است. به‌نظر می‌رسد این سنگ‌ها بر اثر فرایند هضم و تبلور تفریقی (AFC)، از یک ماگمای بازالتی که محصول ذوب‌بخشی یک پوسته اقیانوسی فرورونده و گوشته روی آن بوده تشکیل شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography and geochemical characteristics of Nakhilab igneous complex, northwest of Zahedan

نویسندگان [English]

  • Najme Hedayati
  • Mohammad Boomeri
  • Habib Biabangard
Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Nakhilab igneous complex is located in 145 km northwest of Zahedan and is geologically situated between Lut block and the Sistan-suture zone. Rock units in the area range from Cretaceous to Quaternary and consist of sedimentary and igneous types. The igneous rocks occur as intrusive and extrusive in the Nakhilab. The extrusive rocks occur as lava and pyroclastic and consist of basalt, basaltic andesite, andesite and rhyolite. The intrusive rocks occur as stock and dyke and consist of gabbro, diorite and granodiorite. These rocks are porphyry and granular in texture. In these rocks, plagioclase, pyroxene, hornblende, biotite and quartz are the main minerals and apatite, sphene and magnetite are the accessory minerals. The intrusive rocks that were altered by hypogene and supergene processes are associated with Cu mineralization in the central part. The igneous rocks in the Nakhilab are metaluminus and calcalkaline. Patterns of minor and rare earth elements normalized to MORB and Chonderit show that LREE and LILE contents are sharply higher than HREE and HFSE contents, respectively. Higher contents of LREE and LILE compared to HREE and HFSE, respectively, negative anomalies of Zr, Ti, P and positive anomalies of K, Rb, Sr, suggest that the study samples may belong to an active continental margin. The studied igneous rocks were probably solidified from a basaltic magma by AFC processes that derived from partial melting a subducting oceanic crust and it`s above mantle wedge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porphyry Cu
  • calc-alkaline
  • Subduction
  • Nakhilab igneous complex
  • Zahedan
  • Sistan suture zone