ژئوشیمی و خاستگاه کانسار مگنتیت-آپاتیت گزستان، شرق بافق

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 اصفهان، دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی

چکیده

کانسار گزستان در 78 کیلومتری شرق بافق و در پهنه پشت بادام-بافق قرار دارد. سنگ‌های آتشفشانی تا نیمه ‌آتشفشانی کامبرین زیرین با ترکیب بازیک تا اسیدی در این منطقه رخنمون دارد. سنگ‌های اسیدی منطقه، ویژگی‌های ماگماتیسم کوهزایی و مناطق قوس آتشفشانی را نشان می‌‌دهند. سنگ میزبان کانسار گزستان دچار دگرسانی‌های سدیک-کلسیت (اکتینولیتی)، پتاسیک، سریسیتیک، کربناتی، سیلیسی، کلریتی±اکتینولیتی±اپیدوتی و تورمالینی شده است. وسعت دگرسانی‌کلریتی±اکتینولیت±اپیدوتی در محدوده کانسار بیشتر از بقیه دگرسانی‌ها است. ماده معدنی شامل: مگنتیت و آپاتیت است که به مقدار اندکی با کانی‌های سولفیدی (پیریت و کالکوپیریت) و بعضی کانی‌های عناصر نادر خاکی (آلانیت-مونازیت) همراه است و ‌بیشتر به شکل برشی، نواری، توده‌ای، استوک‌ورک و رگه‌ای در سنگ‌ میزبان دگرسان دیده می‌شود. حداقل سه نسل آپاتیت شناسایی شده است. آپاتیت‌های نسل دوم دارای کانی‌های عناصر نادر خاکی فراوان‌تری هستند. دمای همگن شدن سیالات درگیر در آپاتیت‌های نسل سوم از 130 تا 200 درجه سانتیگراد به دست آمده است. آپاتیت‌ها غنی‌شدگی از عناصر نادر خاکی سبک (LREE) و تهی‌شدگی از Eu و HREE را نشان می‌دهند. سیال ماگمایی غنی از Fe، P و REE در تشکیل این کانسار نقش اساسی داشته است. در مراحل نهایی کانه‌زایی، اختلاط آب جوی (دریا) با سیالات ماگمایی سبب کاهش دما و ته‌نشینی آپاتیت‌های تأخیری و کانی‌های باطله (کوارتز و کلسیت) شده است. کانسار گزستان بیشترین شباهت را با کانسارهای اکسید آهن آپاتیت‌دار تیپ کایرونا و زیر گروه کانسارهای تیپ Iron Oxide Copper Gold (IOCG) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry and genesis of magnetite- apatite mineralization in Gazestan, east of Bafq

نویسندگان [English]

  • Golrokh Hafezian 1
  • Hemayat Jamali 2
1 Department of Geology, Facaulty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 اصفهان، دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
چکیده [English]

The Gazestan iron oxide-apatite deposit, is locted 78 km east of Bafq at the Posht-e- Badam- Bafq block. Different kinds of lower Cambrian volcanic and subvolcanic rocks ranging from basic to felsic, outcrop in Gazestan area. Felsic volcanic rocks mainly are associated with orogenic phase and considered as an arc magmatism. In Gazestan deposit, host rocks display extensive alteration that can be classified into six groups including Sodic-calcic, potassic, sericitic, carbonates, silicic, chlorite ± actinolite ± epidote and tourmaline alterations. Chlorite ± actinolite ± epidote alteration is well developed throughout the Gazestan deposit.The ore body is mainly magnetite-apatite with less sulfides (Pyrite-Chalcopyrite) and REE minerals (allanite-monazite) which occur as breccia, banded, massive, stockwork and vein in altered volcanic rocks. Three generations of apatite are recognized which the second generation is usually enriched in REE minerals (monazite). The homogenization temperature of apatite (III) was calculated between 130-200 °C. The REE pattern of apatites show strong LREE enrichment with negative Eu and HREE anomaly. Magmatic fluids with high amounts of P, Fe and REE are responsible for the ore formation at the first stages. At the final stage of mineralization, meteoric (marine) waters mixed with the magmatic fluids, causing decrease in temperature and precipitation of late apatite and gangue minerals (calcite and quartz). The Gazestan deposit share many similarities with the Kiruna-type deposits (one of the subgroup of IOCG deposits).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluid inclusions
  • Geochemistry
  • Kiruna type deposit
  • Gazestan deposit
  • Posht-e-Badam-Bafq block