خصوصیات زمین‌شناسی و زایشی آگات‌های منطقه فردوس (خراسان جنوبی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران، ایران

2 دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

10.22108/ijp.2020.123295.1182

چکیده

آگات‌های منطقه فردوس (شمال بلوک لوت) در درون واحدهای آتشفشانی پالئوژن به شکل پرکننده حفره‌ها و شکستگی‌ها دیده می‌شوند. آنها به رنگ‌های قرمز، دودی، آبی، بنفش ، سبز و بی‌رنگ در ساخت‌های رگه‌ای، بلوردانی، ژئودی، نواری، ستاره‌ای، گل‌کلمی، خزه‌ای و کروی دیده می‌شوند. آگات‌ها به‌ صورت درونگیر قطعاتی از سنگ‌های میزبان را که دچار دگرسانی شده‌اند بدون حاشیه واکنشی در‌بر‌گرفته‌اند. مطالعات سیالات درگیر در تعدادی از آگات‌های فردوس دمای همگن شدن 102 تا 233 درجه سانتیگراد را با شوری 2 تا 11 wt% NaCl equiv. را ثبت کرده‌اند. مقادیر REE درآگات‌های منطقه فردوس پایین می‌باشد و تنها در نمونه‌های با ساخت رگه‌ای مقادیر تقریباً کل عناصر REE اندازه‌گیری شده است. آنومالی منفی در Eu و آنومالی مثبت در Yb و مقادیر کمتر از 110 ppm در Ba برای اکثر آگات‌ها مشاهده شده است. بنابراین، شواهد صحرایی، ریزدماسنجی و ژئوشیمیایی گویای منشأگیری سیلیس سیالات تشکیل دهنده آگات‌های فردوس از سنگ‌های آتشفشانی می‌باشد. دگرسانی سنگ‌های آتشفشانی و فرایند شیشه‌زدایی در توف‌ها احتمالاً عامل تأمین سیلیس سیالات در میان سنگ‌های آتشفشانی بوده است. فراوانی عناصر مختلف تاحدودی در رنگ کوارتزهای فردوس نقش داشته است، به طوریکه رنگ دودی حاصل فراوانی بالای U و Th، رنگ قرمز حاصل فراوانی بالای Fe و Cr و رنگ آبی حاصل مقادیر بالای Ni و Cuاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geological and genetical characteristics of Agates in the Ferdows area (south Khorasan)

نویسندگان [English]

 • Hesam Khakzad 1
 • Mohammad Rahgoshay 2
 • Javad Mehdipour Ghazi 3
1 Shahid Beheshti University, Shahid Shahriari Square, Daneshjou Boulevard, Shahid Chamran Highway, Tehran, Iran
2 Shahid Beheshti University, Shahid Shahriari Square, Daneshjou Boulevard, Shahid Chamran Highway, Tehran, Iran
3 Earth Sciences Facility, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Agates of Ferdows area (northern part of Lut Block) is occurred in the open space and cracks filling form in the Paleogen volcanic rocks. They are in red, smokey, blue, violet and green colors and colorless with vein, mosaic, geode, banded, stelled, cauliflower, moss and circular fabrics. Altered host rocks fragments as enclave is occurred within agates without reaction rims. Fluid inclusion studies on some agates show arrange of homogenization temperature from 102 to 233 C and salinities from 2 to 11 wt% NaCl equiv. The REE contents of Ferdows agates are low and only in vein type agates were analyzed all REEs. Most study agates display Eu negative anomaly and positive anomaly in Yb in REE normalized pattern along with

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agate
 • Fabric
 • Micro-thermometry
 • Geochemistry
 • Lut block
 • Ferdows

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399
 • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1399