زمین‏‌شیمی سنگ‏‌‏‌های بازالتی منطقة مشکین- رشت‌آباد (شمال زنجان)
زمین‏‌شیمی سنگ‏‌‏‌های بازالتی منطقة مشکین- رشت‌آباد (شمال زنجان)

نیر اجلی؛ اشرف ترکیان؛ ابراهیم طالع فاضل

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/ijp.2020.120869.1158

چکیده
  منطقة مشکین- رشت‏‌آباد بخش کوچکی از پهنة ماگمایی البرز باختری- آذربایجان (AAMB) است. بررسی‏‌‏‌های صحرایی نشان می‏‏‌دهند سنگ‏‌‏‌های بازالت‌آندزیتی مهم‏‌ترین واحد‏‌های سنگی منطقه هستند ...  بیشتر
خاستگاه و تحولات ماگمایی سنگ‏‌های متاولکانیکِ پالئوزوییک زیرین (سیلورین) ماکو: نشانه‌ای از کافت‌زایی پالئوتتیس (شمال‏‌باختری ایران)
خاستگاه و تحولات ماگمایی سنگ‏‌های متاولکانیکِ پالئوزوییک زیرین (سیلورین) ماکو: نشانه‌ای از کافت‌زایی پالئوتتیس (شمال‏‌باختری ایران)

فرزانه ولی‌نسب زرنق؛ محسن مؤید؛ احمد جهانگیری؛ حاجی حسین عزیزی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22108/ijp.2020.121834.1166

چکیده
  بخش گسترده‌ای از ایران‏‌مرکزی و البرز هنگام پالئوزوییک زیرین، به‏‌ویژه سیلورین، تحت‏‌تأثیر نیرو‏‌های کششی بوده ‏‌است. برپایة ویژگی‏‌های سنگ‏‌شناختیِ کمابیش یکسان و جایگاه زمین‏‌شناسی ...  بیشتر
ویژگی‌های زمین‏‌شناسی و زایشی آگات‏‌های منطقة فردوس (خراسان جنوبی)
ویژگی‌های زمین‏‌شناسی و زایشی آگات‏‌های منطقة فردوس (خراسان جنوبی)

حسام خاکزاد؛ محمد رهگشای؛ جواد مهدی پور قاضی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22108/ijp.2020.123295.1182

چکیده
  آگات‏‌های منطقة فردوس (شمال بلوک لوت) درون واحدهای آتشفشانی پالئوژن به شکل پرکنندة حفره‏‌ها و شکستگی‏‌ها دیده می‏‌شوند. آنها به رنگ‏‌های سرخ، دودی، آبی، بنفش ، سبز و بی‏‌رنگ در ساخت‏‌های ...  بیشتر
سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی، منشأ و جایگاه زمین‌ساختی گرانیتویید ملک‌چاه‌رویی (خاور بلوک لوت)
سنگ‌شناسی، زمین‌شیمی، منشأ و جایگاه زمین‌ساختی گرانیتویید ملک‌چاه‌رویی (خاور بلوک لوت)

عباداله طولابی نژاد؛ احمد احمدی خلجی؛ محمد ابراهیمی؛ حبیب بیابانگرد؛ رسول اسمعیلی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 63-92

https://doi.org/10.22108/ijp.2020.124366.1196

چکیده
  تودة گرانیتوییدی ملک‌چاه‌رویی درون مجموعة دگرگونی ده‌سلم در حاشیة خاوری پهنة لوت برونزد دارد. این توده از طیف سنگی با ترکیب تونالیت، گرانودیوریت و گرانیت (مونزو و سینوگرانیت) ساخته شده است. این سنگ‌ها ...  بیشتر
کانه‏‏‌زایی آهن- تیتانیم ماگمایی در آنومالی شمارة 15 بافق، ایران مرکزی: نگرشی بر کانی‏‏‌شناسی و شیمی کانی
کانه‏‏‌زایی آهن- تیتانیم ماگمایی در آنومالی شمارة 15 بافق، ایران مرکزی: نگرشی بر کانی‏‏‌شناسی و شیمی کانی

سکینه امرایی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد یزدی؛ حسین کوهستانی؛ مجید قاسمی سیانی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22108/ijp.2020.123784.1188

چکیده
  آنومالی آهن- تیتانیم شمارة 15 بافق در 35 کیلومتری شمال‏‌باختری شهر بافق بخشی از بلوک پشت‏‌بادام در پهنة ایران مرکزی به‌شمار می‌رود. کانه‏‏‌زایی در این توده شامل کانه‏‌‏‏‌های اکسیدی مگنتیت، ...  بیشتر
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس منطقة بایرام‌آباد ‌ شمال‌باختری نیشابور (شمال‌خاوری ایران)
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس منطقة بایرام‌آباد ‌ شمال‌باختری نیشابور (شمال‌خاوری ایران)

محمد ابراهیم فاضل ولی پور

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 113-134

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.124930.1200

چکیده
  سنگ‌های آتشفشانی ‌منطقة بایرام‌آباد که در 12 کیلومتری ‌شمال‌باختری نیشابور رخنمون دارند. این سنگ‌های آتشفشانی دربردارندة واحدهای پالئوژن با ترکیب داسیت و آندزیت هستند. این سنگ‌ها بافت‌های گوناگون ...  بیشتر