کانی‌شناسی و دما- فشارسنجی پی‌سنگ دگرگونی بلوک کابل (خاور افغانستان)
1. کانی‌شناسی و دما- فشارسنجی پی‌سنگ دگرگونی بلوک کابل (خاور افغانستان)

علی محمد رمضانی؛ محسن نصرآبادی؛ کاظم قلی زاده؛ امیرمحمد موسی زی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2020.120180.1153

چکیده
  پی‌سنگ کراتونی در منطقه کابل از برونزد وسیعی برخوردار است و متشکل از گنیس، میگماتیت، شیست و آمفیبولیت می‌باشد. بعضی گنیس‌ها دارای کانی‌های شاخص ارتوپیروکسن و گارنت هستند و بنابراین شارنوکیت محسوب ...  بیشتر
سنگ‏‌نگاری، زمین‏‌شیمی، جایگاه زمین‏‌ساختی و سنگ‌زایی سنگ‏‌های آتشفشانی منطقة رباعی (جنوب دامغان)
2. سنگ‏‌نگاری، زمین‏‌شیمی، جایگاه زمین‏‌ساختی و سنگ‌زایی سنگ‏‌های آتشفشانی منطقة رباعی (جنوب دامغان)

مهدی مهدوی آکردی؛ آزاده ملکزاده شفارودی؛ محمد حسن کریم پور؛ بهنام رحیمی؛ ژوزه فرانسیسکو سانتوز

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2020.119892.1152

چکیده
  سنگ‏‌های منطقة رباعی، در کمربند ترود- چاه‌شیرین در جنوب دامغان، شامل واحدهای آتشفشانی ائوسن با ترکیب آندزیت و تراکی‏‌آندزیت هستند. سنگ‏‌های آذرین نیمه‏ژرف به‌صورت استوک و دایک با ترکیب دیوریت، ...  بیشتر
بررسی سنگ‌زایی الیوین‏‌گابرونوریت‌های منطقة چشمه قصابان (شمال‏باختری همدان) با بهره‌گیری از ترکیب شیمیایی کانی‏‌ها
3. بررسی سنگ‌زایی الیوین‏‌گابرونوریت‌های منطقة چشمه قصابان (شمال‏باختری همدان) با بهره‌گیری از ترکیب شیمیایی کانی‏‌ها

عادل ساکی؛ میرمحمد میری؛ پیمان اسکندرنیا؛ محسن رضایی؛ مریم درانی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2020.120290.1155

چکیده
  سنگ‏‌های آذرین درونی چشمه قصابان در شمال‌باختری شهر همدان جای دارند و بخشی از مجموعة پلوتونیک الوند به‌شمار می‏‌رود. این توده‏‌ها در مزوزوییک درون فیلیت‌های همدان نفوذ کرده‏‌اند. ترکیب این ...  بیشتر
سنگ‏‌شناسی، زمین‏‌شیمی و خاستگاه دایک‏های داسیتوییدی میرآباد جنوب زاهدان (جنوب‌خاوری ایران)
4. سنگ‏‌شناسی، زمین‏‌شیمی و خاستگاه دایک‏های داسیتوییدی میرآباد جنوب زاهدان (جنوب‌خاوری ایران)

حبیب بیابانگرد؛ ساسان باقری؛ سهیلا ویسی نسب

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 67-82

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2020.121877.1164

چکیده
  دایک‏‌های داسیتوییدی میرآباد، در استان سیستان و بلوچستان، در پهنة جوش‏‌خوردة سیستان و جنوب شهر زاهدان، در نزدیکی روستای میرآباد برونزد دارند. سنگ میزبان این دایک‏‌ها مجموعه‏‌های فلیشی ائوسن ...  بیشتر
تلفیق بررسی‌های زمین‏‌شیمیایی- آماری- سنگ‌شناسی و CSD به‌عنوان رهیافتی نوین در شناخت فرایند‏‌های ماگمایی در محدودة کودگان (خراسان جنوبی)
5. تلفیق بررسی‌های زمین‏‌شیمیایی- آماری- سنگ‌شناسی و CSD به‌عنوان رهیافتی نوین در شناخت فرایند‏‌های ماگمایی در محدودة کودگان (خراسان جنوبی)

زهرا حمزه ای؛ مینا بویری کناری؛ علی سلگی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 83-108

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2020.121410.1160

چکیده
  در 90 کیلومتری جنوب خوسف در استان خراسان جنوبی، سنگ‌های آذرین درونی و بیرونی به سن ائوسن برونزد دارند. این گروه‌های سنگی بیشتر بافت پورفیری، گلومروپورفیری، تدریجی و پویی‏‌کلیتیک نشان می‌دهند. پلاژیوکلاز، ...  بیشتر
کانی‏‌شناسی و زمین‏‌‌شیمی دایک‏‌های مافیک توالی ‏‏‌گوشته‏‏‌‌ای مجموعة افیولیتی جنوب سلطان‏‌آباد (شمال‏‌خاوری سبزوار)
6. کانی‏‌شناسی و زمین‏‌‌شیمی دایک‏‌های مافیک توالی ‏‏‌گوشته‏‏‌‌ای مجموعة افیولیتی جنوب سلطان‏‌آباد (شمال‏‌خاوری سبزوار)

راضیه باقری؛ محسن نصرآبادی؛ عباس آسیابانها؛ کاظم قلی زاده

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 109-134

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2020.121867.1163

چکیده
  از ویژگی‏‌های آشکار توالی ‏‏‌گوشته‏‏‌‌ای مجموعة افیولیتی جنوب سلطان‏‌آباد، وجود دایک‏‌های دلریتی، میکروگابرویی، هورنبلندگابرویی، پگماتوییدی و گابرونوریتی است. روند دایک‏‌ها بیشتر ...  بیشتر