پتروگرافی و ژئوشیمی کانی‌های زئولیتی در گدازه‌های مافیک منطقه حرمک شمال زاهدان، جنوب‌شرق ایران
2. پتروگرافی و ژئوشیمی کانی‌های زئولیتی در گدازه‌های مافیک منطقه حرمک شمال زاهدان، جنوب‌شرق ایران

عذرا علافر؛ علی احمدی؛ محمد بومری

دوره 4، شماره 15 ، زمستان 1392، صفحه 1-16

چکیده
  گدازه‌های مافیک آلکالن منطقه حرمک، شمال زاهدان، جنوب‌شرق ایران، میزبان گونه‌های مختلف از زئولیت‌ها و کانی‌های ثانویه هستند. زئولیت‌ها به سه صورت بادامکی، رگه‌ای و به ندرت جایگزینی فازهای اولیه ...  بیشتر
بررسی پتروگرافی و شیمی ‌کانی‌ها در سنگ‌های آتشفشانی کوه‌سیاه (شمال باتلاق گاوخونی، جنوب‌شرق اصفهان)
3. بررسی پتروگرافی و شیمی ‌کانی‌ها در سنگ‌های آتشفشانی کوه‌سیاه (شمال باتلاق گاوخونی، جنوب‌شرق اصفهان)

بهاره فاضلی؛ قدرت ترابی؛ فریماه آیتی

دوره 4، شماره 15 ، زمستان 1392، صفحه 17-38

چکیده
  کوه‌سیاه در شمال باتلاق گاوخونی و شرق ورزنه (جنوب‌شرق اصفهان) قرار دارد و جزیی از نوار ماگمایی ارومیه-دختر است. این کوه آتشفشانی از بازالت و آندزیت بازالتی حفره‌دار با سن میوسن بالایی تشکیل شده است. ...  بیشتر
نقش گوشته منبع مورب و پوسته قاره‌ای در منشأ سنگ‌های آتشفشانی ترسیری، منطقه ناش در شرق رودبار، شمال ایران
4. نقش گوشته منبع مورب و پوسته قاره‌ای در منشأ سنگ‌های آتشفشانی ترسیری، منطقه ناش در شرق رودبار، شمال ایران

شهروز حق نظر؛ زهرا شافعی

دوره 4، شماره 15 ، زمستان 1392، صفحه 39-54

چکیده
  سنگ‌های آتشفشانی ترسیری ناش در کوه‌های البرز در شرق رودبار (شمال ایران) دارای تنوع ترکیبی بین اولیوین بازالت، آندزیت بازالتی، پیروکسن آندزیت و آندزیت هستند. از نظر پتروگرافی وجود گزنولیت‌ها و گزنوکریست‌های ...  بیشتر
تعیین سازوکار جایگیری توده گرانیتوئیدی درّه‌باغ (شمال‌غرب الیگودرز) با روش بررسی ناهمگنی پذیرفتاری مغناطیسی (AMS)
5. تعیین سازوکار جایگیری توده گرانیتوئیدی درّه‌باغ (شمال‌غرب الیگودرز) با روش بررسی ناهمگنی پذیرفتاری مغناطیسی (AMS)

محمود صادقیان؛ سکینه شکاری

دوره 4، شماره 15 ، زمستان 1392، صفحه 55-76

چکیده
  توده گرانیتوئیدی درّه‌باغ واقع در شمال‌غرب الیگودرز، به سن ژوراسیک میانی (178 میلیون سال) با ترکیب بیشتر گرانودیوریتی در درون سنگ‌های متاپلیتی پهنه سنندج-سیرجان جای گرفته است. سازوکار جایگیری این توده ...  بیشتر
زمین‌شناسی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده‌های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب‌شرق گناباد
6. زمین‌شناسی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده‌های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب‌شرق گناباد

سید جواد هامونی؛ محمد حسن کریم‌پور؛ آزاده ملک‌زاده شفارودی؛ حسین حاجی میرزاجان

دوره 4، شماره 15 ، زمستان 1392، صفحه 77-96

چکیده
  منطقه رودگز در 25 کیلومتری جنوب‌شرق گناباد و در استان خراسان رضوی قرار دارد. شیل و ماسه‌سنگ‌های منطقه تحت تأثیر کوهزایی اواسط ژوراسیک به اسلیت، شیست و کوارتزیت دگرگون شده‌اند. توده‌های نفوذی نیمه‌عمیق ...  بیشتر
مطالعات کانی‌شناسی و ژئوشیمی توده نفوذی قهرود
7. مطالعات کانی‌شناسی و ژئوشیمی توده نفوذی قهرود

افسانه بدر؛ محسن طباطبایی‌منش؛ محمدعلی مکی‌زاده؛ مهدی هاشمی؛ بتول تقی‌پور

دوره 4، شماره 15 ، زمستان 1392، صفحه 97-104

چکیده
  توده گرانیتوییدی قهرود در 116 کیلومتری شمال‌غرب اصفهان بر روی نوار ماگمایی ارومیه-دختر واقع شده است. این توده از جنس گرانودیوریت-تونالیت با سن میوسن میانی در شمال و جنوب روستای قهرود در مجموعه‌ای از شیل ...  بیشتر
بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ‌های ولکانیکی پالئوسن-ائوسن منطقه رونج، جنوب‌شرق فریمان (خراسان رضوی، ایران)
8. بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ‌های ولکانیکی پالئوسن-ائوسن منطقه رونج، جنوب‌شرق فریمان (خراسان رضوی، ایران)

بدیعه شهسواری علویجه؛ سید مسعود همام

دوره 4، شماره 15 ، زمستان 1392، صفحه 105-130

چکیده
  منطقه بررسی شده در شمال‌شرق ایران، در پهنه ایران مرکزى و در جنوب‌شرقی فریمان واقع شده است. بر اساس مشاهدات صحرایى و سنگ‌نگاری، ترکیب سنگ‌شناختی مجموعه بررسی شده در محدوده بازالت، آندزیت بازالتی، آندزیت، ...  بیشتر