بررسی رفتار زمین‏‏‌شیمیایی عنصر‏‏‌های کمیاب در سیستم گرانیت- پگماتیت مشیرآباد (جنوب‏‏‌باختری قروه، کردستان)
1. بررسی رفتار زمین‏‏‌شیمیایی عنصر‏‏‌های کمیاب در سیستم گرانیت- پگماتیت مشیرآباد (جنوب‏‏‌باختری قروه، کردستان)

مریم محمدی زاده؛ سید حسین مجتهدزاده؛ فریماه آیتی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2020.121318.1159

چکیده
  پگماتیت‏‏‏‌های بارور، مهم‏‏‌ترین خاستگاه عنصر‏‏‌های کمیاب و راهبردی به‌شمار می‏‏روند. این واحد‏‏‌های گرانیتی درشت‏‏‏‌دانه با توده‏‏‏‏‌های گرانیتی پتانسیل‏‏‏‌دار ...  بیشتر
سنگ‏‌شناسی، زمین‏‌شیمی و سنگ‌زایی آندزیت‏‌های دوپیروکسن‌دار شمال‌باختری ورزقان (شمال‌باختری ایران): شاهدی بر ماگماتیسم کالک‌آلکالن در محیط پسابرخوردی
2. سنگ‏‌شناسی، زمین‏‌شیمی و سنگ‌زایی آندزیت‏‌های دوپیروکسن‌دار شمال‌باختری ورزقان (شمال‌باختری ایران): شاهدی بر ماگماتیسم کالک‌آلکالن در محیط پسابرخوردی

مروت فریدآزاد

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 37-64

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2020.113825.1102

چکیده
  منطقة بررسی‌شده در استان آذربایجان شرقی و در شمال‌باختری شهر ورزقان جای دارد. این منطقه در پهنة آتشفشانی اهر- ارسباران است که خود بخشی از یک واحد تکتونو- ماگمایی بزرگ به‌نام فلات بلند ایرانی- ترکی به‌شمار ...  بیشتر
زمین‏‌شیمی و سنگ‏‌شناسی سنگ‌های آتشفشانی جنوب نطنز (بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه- دختر)
3. زمین‏‌شیمی و سنگ‏‌شناسی سنگ‌های آتشفشانی جنوب نطنز (بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه- دختر)

جمشید احمدیان؛ مرضیه غدیرپور

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 65-80

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2020.116077.1126

چکیده
  پهنة آتشفشانی جنوب نطنز (کمان ماگمایی ارومیه- دختر) در شمال اصفهان دربردارندة سنگ‌های آتشفشانی ائوسن شامل سنگ‌های آذرین اسیدی تا حد واسط و کمابیش بازیک است. از دیدگاه سنگ‏‏‌شناسی، این پهنه دربرگیرندة ...  بیشتر
سنگ‏‏‌شناسی، زمین‏‌شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ‏‏‌های ‏‏‌آتشفشانی در گنبدهای نمکی هرمز و گچین (استان هرمزگان، ایران)
4. سنگ‏‏‌شناسی، زمین‏‌شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ‏‏‌های ‏‏‌آتشفشانی در گنبدهای نمکی هرمز و گچین (استان هرمزگان، ایران)

علی رستمی؛ صمد علیپور؛ علی عابدینی

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 81-104

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2020.121790.1162

چکیده
  گنبدهای نمکی هرمز و گچین در جنوب بندرعباس، استان هرمزگان، در پهنة ساختارى زاگرس جای دارند. سنگ‏‏‌های آتشفشانی در این گنبدها از نوع آندزیت، تراکی‏‏‌آندزیت، بازالت، داسیت و ریولیت به سن پرمین ...  بیشتر
سنگ‏‏‏‌نگاری و زمین‏‏‌شیمی توده‏‏‏‌های آذرین نیمه‏‏‏‌ژرف شمال ترود (بخش خاوری کمان ماگمایی ترود- چاه‌شیرین)
5. سنگ‏‏‏‌نگاری و زمین‏‏‌شیمی توده‏‏‏‌های آذرین نیمه‏‏‏‌ژرف شمال ترود (بخش خاوری کمان ماگمایی ترود- چاه‌شیرین)

شهرزاد شرافت؛ علیرضا علی یاری

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22108/ijp.2020.122318.1172

چکیده
  در شمال ترود و بخش خاوری کمان ماگمایی ترود- چاه‌شیرین، توده‏‏‏‌های نیمه‏‏‏‌ژرف ائوسن پسین- الیگوسن پیشین با ترکیب سنگ‏‏‌شناسی آندزیت، تراکی‌‏‏‌آندزیت و داسیت در توالی آتشفشانی- ...  بیشتر