پتروگرافی و شیمی‌کانی‌ها در پهنه‌های ماگمایی و دگرسانی جنوب سلفچگان
1. پتروگرافی و شیمی‌کانی‌ها در پهنه‌های ماگمایی و دگرسانی جنوب سلفچگان

فریماه آیتی؛ موسی کلیمی ‌نقره‌ئیان؛ محمود خلیلی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، صفحه 1-20

چکیده
  منطقه بررسی‌شده در امتداد کمربند ماگمایی ارومیه- دختر قرار دارد. مجموعه سنگ‌های آذرین منطقه شامل آندزی‌بازالت، آندزیت، داسیت، دیوریت و کوارتز دیوریت با بافت پورفیری است که به‌صورت آتشفشانی و نیمه‌آتشفشانی ...  بیشتر
کانی‌شناختی و ژئوشیمی کانسار مس خوت، غرب تفت، استان یزد
2. کانی‌شناختی و ژئوشیمی کانسار مس خوت، غرب تفت، استان یزد

اعظم زاهدی؛ محمد بومری

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، صفحه 21-38

چکیده
  کانسار خوت در 40 کیلومتری غرب تفت در استان یزد و در کمربند ولکانوپلوتونیک ایران مرکزی واقع شده است. نفوذ زبانه‌هایی از توده گرانودیوریتی خوت به درون سنگ‌های کربناته سازند نایبند به تشکیل مرمر، اسکارن ...  بیشتر
سنگ‌شناسی گدازه‌های بالشی و دایک‌های دیابازی کرتاسه پایینی شمال حاجی‌آباد (جنوب‌غرب بیاضه، استان اصفهان، ایران)
3. سنگ‌شناسی گدازه‌های بالشی و دایک‌های دیابازی کرتاسه پایینی شمال حاجی‌آباد (جنوب‌غرب بیاضه، استان اصفهان، ایران)

سمیه کریمی؛ قدرت ترابی؛ یورگن کوپکه

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، صفحه 39-54

چکیده
  گدازه‌های بالشی و دایک‌های دیابازی کرتاسه پایینی در چندین نقطه از شمال حاجی‌آباد رخنمون دارند که جزو ایران مرکزی است. بهترین رخنمون این سنگ‌ها در کوه دم‌کلاغ دیده می‌شود. در بررسی‌های صحرایی به‌خوبی ...  بیشتر
زمین‌شناسی، ژئوشیمی و بررسی رفتار عناصر نادر و نادر خاکی در دگرسانی‌های گرمابی کوهستان کرکس، شمال اصفهان
4. زمین‌شناسی، ژئوشیمی و بررسی رفتار عناصر نادر و نادر خاکی در دگرسانی‌های گرمابی کوهستان کرکس، شمال اصفهان

محمدعلی مکی‌زاده؛ بتول تقی‌پور

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، صفحه 55-68

چکیده
  سنگ‌های آتشفشانی منطقه جنوب کرکس تحت تأثیر فرآیندهای تأخیری و نفوذ سیالات دگرسان‌کننده دچار دگرسانی گرمابی شده‌اند. سنگ‌های آتشفشانی ائوسن در این منطقه ترکیب غالب اسیدی تا حدواسط دارند و ماگمای سازنده ...  بیشتر
ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده‌های نفوذی درّه زارچوئیه (جنوب‌شرق بردسیر، کرمان)
5. ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده‌های نفوذی درّه زارچوئیه (جنوب‌شرق بردسیر، کرمان)

حسین فاتحی چنار؛ حمید احمدی‌پور؛ عباس مرادیان شهربابکی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، صفحه 69-84

چکیده
  در جنوب‌شرقی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر، واقع در جنوب‌شرق شهرستان بردسیر (استان کرمان) تعداد بسیار زیادی توده نفوذی گابرویی، دیوریتی و تونالیتی به‌صورت استوک و دایک دیده می‌شوند که گدازه‌های بازالتی، ...  بیشتر
بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنز بر روی سنگ‌های آهکی دولومیتی‌شده ژوراسیک میزبان کانسار سرب و روی آهوانو، شمال دامغان، ایران
6. بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنز بر روی سنگ‌های آهکی دولومیتی‌شده ژوراسیک میزبان کانسار سرب و روی آهوانو، شمال دامغان، ایران

سودابه فتحی؛ حسین مصدق

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، صفحه 85-98

چکیده
  مطالعات پتروگرافی سنگ‌های کربناته به سن ژوراسیک (سازندهای دلیچای و لار) در منطقه آهوانو (شمال دامغان) به شناسایی و تفکیک پنج نوع دولومیت شامل: 1- دولومیت‌های شکل‌دار، پراکنده در ماتریکس (Rd1) 2- دولومیت‌های ...  بیشتر
پترولوژی و خاستگاه توده‌نفوذی گرانیتوییدی وش، شمال اصفهان
7. پترولوژی و خاستگاه توده‌نفوذی گرانیتوییدی وش، شمال اصفهان

علیخان نصر اصفهانی؛ به‌آفرین شجاعی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، صفحه 99-114

چکیده
  توده نفوذی وش، در شمال‌غرب نطنز واقع شده است و بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه- دختر است. این پلوتون با سن احتمالی الیگومیوسن در نتیجه فعالیت‌های شدید ماگمایی در طی و پس از کوه‌زاد آلپی تشکیل شده است. ترکیب ...  بیشتر