دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، فروردین 1393 
پتروگرافی و پتروژنز اسکارن‌های هشت‌کوه خضرآباد یزد

صفحه 69-82

حسین مهدی‌زاده شهری؛ جواد قانعی اردکانی؛ علی درویش‌زاده؛ محمدعلی مکی‌زاده


سن‌سنجی زیرکن با روش U-Pb و ژئوشیمی توده‌های گرانیتی سرخر و برمانی، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف

صفحه 83-102

آزاده ملکزاده شفارودی؛ محمدحسن کریم‌پور؛ سید احمد مظاهری؛ عباس گل‌محمدی