ماگماتیسم بازالتی پالئوزوییک پسین منطقة طارم- ماسوله (البرز باختری): ویژگی‌های شیمیایی سنگ کل و دلالت‌های زمین‌ساختی
ماگماتیسم بازالتی پالئوزوییک پسین منطقة طارم- ماسوله (البرز باختری): ویژگی‌های شیمیایی سنگ کل و دلالت‌های زمین‌ساختی

مرتضی دلاوری؛ خدیجه صحت

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.128168.1228

چکیده
  منطقة طارم- ماسوله (البرز باختری) ‌دربردارندة رخنمون‌های فراوانی از سنگ‌های آتشفشانی پالئوزوییک پسین است. روابط چینه‌شناسی نشان می‌دهد واحدهای آذرین به سن کربونیفر- پرمین هستند. برپایة داده‌های ...  بیشتر
بررسی روند تکامل جزیره‌های کمانی: سنگ‌های ماگمایی آزادگان، شمال شهرکرد، پهنة سنندج– سیرجان
بررسی روند تکامل جزیره‌های کمانی: سنگ‌های ماگمایی آزادگان، شمال شهرکرد، پهنة سنندج– سیرجان

مریم آهنکوب؛ فریماه آیتی؛ مدینه نظری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.130333.1250

چکیده
  مجموعة ماگمایی آزادگان، در 45 کیلومتری شمال‌باختری شهرکرد و در بخش میانی پهنة سنندج- سیرجان رخنمون دارد. بازالت، بازالت آندزیتی، آندزیت، گابرو و دیوریت از واحد‌های سنگی این مجموعه به‌شمار میروند. در ...  بیشتر
زمین‌شیمی سنگ‌های آتشفشانی دوروجین (جنوب‌باختری اردستان) با نگرشی ویژه بر شیمی کانی در پهنه‌های دگرسانی پروپیلیتیک
زمین‌شیمی سنگ‌های آتشفشانی دوروجین (جنوب‌باختری اردستان) با نگرشی ویژه بر شیمی کانی در پهنه‌های دگرسانی پروپیلیتیک

محبوبه جمشیدی بدر؛ جواد مقدسی؛ محمدرضا قربانی؛ مرضیه شریفی؛ مهناز صالحی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.129274.1236

چکیده
  منطقة دوروجین در جنوب‎باختری شهرستان اردستان و در پهنة ساختاری ارومیه- دختر جای گرفته است. در این منطقه، نفوذ تودة آذرین درونی گرانودیوریتی دوروجین با سن میوسن پیشین در مجموعة رسوبی- آتشفشانی با سن ...  بیشتر
بررسی فرایند‌های پیدایش انکلاو‌های مافیک در مجموعه سنگ‌های آذرین درونیِ نقده با به‌کارگیری سن‌سنجی U-Pb زیرکن، نسبت‌های ایزوتوپی Sr-Nd و ترکیب آمفیبول
بررسی فرایند‌های پیدایش انکلاو‌های مافیک در مجموعه سنگ‌های آذرین درونیِ نقده با به‌کارگیری سن‌سنجی U-Pb زیرکن، نسبت‌های ایزوتوپی Sr-Nd و ترکیب آمفیبول

سید علی مظهری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 63-80

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.130213.1247

چکیده
  مجموعه سنگ‌های تودة آذرین درونیِ نقده از دو بخش سنگ‌های فلسیک (به سن ائوسن، نزدیک به 40 میلیون سال پیش) و مافیک (به سن کرتاسه، نزدیک به 99 میلیون سال پیش) تشکیل شده است. انواع انکلاو‌های مافیک در گرانیتویید‌های ...  بیشتر
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و جایگاه زمین‌ساختی تودۀ گرانیتی هریس واقع در کوه‌های میشو، شمال‌باختری ایران (شهرستان شبستر)
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و جایگاه زمین‌ساختی تودۀ گرانیتی هریس واقع در کوه‌های میشو، شمال‌باختری ایران (شهرستان شبستر)

فرهاد پیرمحمدی علیشاه

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.131116.1256

چکیده
  تودۀ گرانیتی هریس در شمال‌باختری ایران و باختر شهرستان شبستر رخنمون دارد. از دیدگاه زﻣﻴﻦ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ، این منطقه ﺑﺨﺸﻲ از پهنة ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺒﺮز باختری- آذرﺑﺎﻳﺠﺎن به‌شمار ﻣﻲ‌رود. این توده سازند ...  بیشتر
زمین‏‌شیمی و سنگ‏‌نگاری تودة گرانیتوییدی نوع A چمتو، خاور گیلان، شمال ایران
زمین‏‌شیمی و سنگ‏‌نگاری تودة گرانیتوییدی نوع A چمتو، خاور گیلان، شمال ایران

میلاد رضانیای کماچالی؛ مژگان صلواتی؛ سعید حکیمی آسیابر

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 101-128

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.129402.1237

چکیده
  تودة آذرین درونی چمتو با ترکیب گرانیت تا مونزونیت در جنوب املش و در دامنة شمالی البرز باختری رخنمون دارد. برپایة بررسی‌های سنگ‏‌نگاری، تودة آذرین درونی چمتو از کانی‏‌های آلکالی‏‌فلدسپار و پلاژیوکلاز، ...  بیشتر