دوره 13 (1401)
شماره 4
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پیاپی 50، زمستان 1401
شماره 3
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401
شماره 2
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 50، تابستان1401
شماره 1
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49 ، بهار 1401
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
زمین‏‌شیمی و جایگاه زمین‏‌ساختی گرانیتویید نوع A2 در پهنة سنندج- سیرجان: شیروانه، شمال‌خاوری سنقر (استان کرمانشاه)
زمین‏‌شیمی و جایگاه زمین‏‌ساختی گرانیتویید نوع A2 در پهنة سنندج- سیرجان: شیروانه، شمال‌خاوری سنقر (استان کرمانشاه)

اشرف ترکیان؛ علی نیک نظر

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22108/ijp.2020.123999.1191

چکیده
  گرانیتویید باختر شیروانه در شمال‌خاوری شهرستان سنقر و در پهنة سنندج- سیرجان جای دارد. بخش بزرگی از این توده از گرانیت و آلکالی‌فلدسپارگرانیت ساخته شده است؛ اما فراوانی سنگ‏‌های کوارتزمونزونیتی و ...  بیشتر
زمین‌شیمی، سن‌سنجی و محیط تکتونوماگمایی سنگ‌های آذرین پیرامون کانه‌زایی آهن- مس احمدآباد، سمنان
زمین‌شیمی، سن‌سنجی و محیط تکتونوماگمایی سنگ‌های آذرین پیرامون کانه‌زایی آهن- مس احمدآباد، سمنان

فریبا طایفی؛ بهزاد مهرابی؛ مجید قاسمی سیانی؛ فرناندو کورفو

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 27-64

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.128898.1233

چکیده
  کانسار آهن- مس احمدآباد در شمال‏‌خاوری سمنان و در فاصلة پهنة‏‌ ساختاری البرز تا ایران مرکزی جای دارد. سنگ‏‌های آتشفشانی سنوزوییک با ترکیب داسیت، آندزیت، تراکی‌آندزیت، آندزیت‌بازالتی و بازالت ...  بیشتر
زمین‏‌شیمی تورمالین در گرانیتوییدها و دگرگونی‏‌های قهرود- قمصر، کاشان، ایران مرکزی
زمین‏‌شیمی تورمالین در گرانیتوییدها و دگرگونی‏‌های قهرود- قمصر، کاشان، ایران مرکزی

زهرا اعتدالی؛ فریماه آیتی؛ مریم آهنکوب

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 65-90

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.131425.1257

چکیده
  مناطق بررسی‏‌شده در شمال‏‌خاوری اصفهان، شامل واحدهای رسوبی، دگرگونی (هورنفلس، مرمر و اسکارن) و آذرین (گرانودیوریت، مونزوگرانیت، تونالیت) هستند. کانی‏‌های اصلی شامل پلاژیوکلاز، ارتوکلاز، کوارتز، ...  بیشتر
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‏‌‌‌های بازالتی منطقة علی‏‌‌آباد گروس به‌عنوان بخشی از مجموعة افیولیتی صحنه- هرسین (خاور کرمانشاه)
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‏‌‌‌های بازالتی منطقة علی‏‌‌آباد گروس به‌عنوان بخشی از مجموعة افیولیتی صحنه- هرسین (خاور کرمانشاه)

سیاوش امیدیان فر؛ سید حسام الدین معین زاده؛ محسن آروین؛ محمد رهگشای

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 91-116

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.125052.1203

چکیده
  در این بررسی با بهره‌گیری از مشاهدات صحرایی، سنگ‌نگاری و نیز داده‌های به‌دست‌آمده از تجزیة زمین‌شیمیایی سنگ کل (XRF و ICP-MS) به بررسی سنگ‏‌‌‌های آتشفشانی منطقة علی‏‌‌آباد گروس در جنوب صحنه پرداخته ...  بیشتر
زمین‌شیمی کانی، جایگاه زمین‌ساختی و دما- فشارسنجی تودة آذرین درونی گابرو- دیوریت (جنوب تیکمه‌داش، آذربایجان شرقی)
زمین‌شیمی کانی، جایگاه زمین‌ساختی و دما- فشارسنجی تودة آذرین درونی گابرو- دیوریت (جنوب تیکمه‌داش، آذربایجان شرقی)

مرضیه رضایی اقدم؛ احمد جهانگیری؛ محسن مؤید؛ قهرمان سهرابی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 117-142

https://doi.org/10.22108/ijp.2020.122066.1168

چکیده
  در جنوب تیکمه‌داش، تودة آذرین درونی گابرو- دیوریتی بستان‌آباد- هشترود درون سنگ‌های آتشفشانی- رسوبی ائوسن نفوذ کرده است. شیمی کانی‌های سازندة این تودة آذرین درونی نشان می‏‏‌دهد پلاژیوکلازها و کلینوپیروکسن‏‌ها ...  بیشتر
کانه‌زایی مس (سرب-روی) اپی‌ترمال نوع سولفیداسیون حد واسط در رخداد معدنی مرشون 2 (جنوب‌خاور زنجان): شواهد کانه‌زایی، زمین‌شیمی و میانبارهای سیال
کانه‌زایی مس (سرب-روی) اپی‌ترمال نوع سولفیداسیون حد واسط در رخداد معدنی مرشون 2 (جنوب‌خاور زنجان): شواهد کانه‌زایی، زمین‌شیمی و میانبارهای سیال

سمیه محمدی؛ حسین کوهستانی؛ میر علی اصغر مختاری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 143-168

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.128215.1229

چکیده
  کانه‌زایی در رخداد معدنی مرشون 2 شامل رگه‌های کوارتز- سولفیدی با میزبان توف‌های حد واسط است و به چهار مرحله تقسیم می‌شود. مرحلة نخست کانه‌زایی با سیلیسی‌شدن سنگ‌های میزبان با اندکی پیریت دانه‌‌پراکنده ...  بیشتر