دوره 14 (1402)
دوره 13 (1401)
شماره 4
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پیاپی 50، زمستان 1401
شماره 3
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401
شماره 2
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 50، تابستان1401
شماره 1
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49 ، بهار 1401
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
سنگ‏‌شناسی، زمین‏‌شیمی عنصر‏‌‌های فرعی و کمیاب (خاکی کمیاب) و جایگاه زمین‏‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی بازیک- حد واسط شمال‌باختری نایین، اصفهان
سنگ‏‌شناسی، زمین‏‌شیمی عنصر‏‌‌های فرعی و کمیاب (خاکی کمیاب) و جایگاه زمین‏‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی بازیک- حد واسط شمال‌باختری نایین، اصفهان

فرزانه خادمیان؛ زهرا اعلمی‌نیا؛ علی قاسمی؛ علیرضا ندیمی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22108/ijp.2023.134625.1285

چکیده
  منطقۀ بررسی‌شده در شمال‌خاوری استان اصفهان، شمال‌باختری نایین و در بخش میانی پهنة ماگمایی ارومیه- دختر جای دارد. در این محدوده، رخنمون‏‌‌های بسیاری از گدازه‌‌های آتشفشانی ترشیری به‌همراه نهشته‏‌‌های ...  بیشتر
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و الگوی تکتونوماگمایی توده‌های آذرین درون شیستهای گرگان در جنوب بهشهر، خاور مازندران
سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و الگوی تکتونوماگمایی توده‌های آذرین درون شیستهای گرگان در جنوب بهشهر، خاور مازندران

سینا مرادحسینی؛ شهریار محمودی؛ اصغر دولتی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.134253.1284

چکیده
  توده‌های آذرین ‌بررسی‌شده در جنوب بهشهر، در خاور استان مازندران رخنمون دارند و بخشی از پهنة زمین‌ساختی البرز میانی-خاوری به‌شمار می‌روند. برپایة بررسی‌های سنگ‌نگاری و داده‌های زمین‌شیمیایی، ...  بیشتر
ارزیابی توان کانه‏‌زایی مس برپایة شواهد کانی‏‌شناسی و زمین‏‌شیمیایی در محدودة کهدلان، آذربایجان شرقی، شمال‏‌باختری ایران
ارزیابی توان کانه‏‌زایی مس برپایة شواهد کانی‏‌شناسی و زمین‏‌شیمیایی در محدودة کهدلان، آذربایجان شرقی، شمال‏‌باختری ایران

ریحانه لطفی؛ محمد یزدی؛ ایرج رسا؛ منصور قربانی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 57-86

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.133870.1282

چکیده
  محدودة کهدلان در جنوب‏‌باختری سرابِ استان آذربایجان شرقی در شمال‏‌باختری ایران جای دارد. از دیدگاه زمین‏‌ساختی، این محدوده در بخش شمالی پهنة ارومیه- دختر و بخشی از کمربند فلززایی تارم - هشتجین ...  بیشتر
بررسی چگونگی رخداد تورمالین در مجموعة دگرگونی شمال گلپایگان، پهنة سنندج-سیرجان
بررسی چگونگی رخداد تورمالین در مجموعة دگرگونی شمال گلپایگان، پهنة سنندج-سیرجان

سلیمان احمدی بنکدار؛ سید محسن طباطبائی منش؛ اکرم السادات میرلوحی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22108/ijp.2023.134165.1283

چکیده
  رخداد تورمالین در دو منطقه در شمال گلپایگان دیده می‏‌شود. در منطقة نخست در باختر مزرعة اوچستان، تورمالین درون تودة متبلور به‌صورت نیمه‌شکل‏‌دار (Gt)، در همبریِ آمفیبول‏‌شیست به‌صورت شکل‌دار ...  بیشتر
ولکانیسم آلبین در منطقة مریوان: نشانه‌هایی از کشش در کمان قاره‌ای سنندج-سیرجان
ولکانیسم آلبین در منطقة مریوان: نشانه‌هایی از کشش در کمان قاره‌ای سنندج-سیرجان

اختر نظامیوند چگینی؛ بهمن رحیم زاده

دوره 13، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22108/ijp.2023.135968.1287

چکیده
  در خاور و شمال ‌مریوان گستره‌ای از سنگ‌های آتشفشانی کرتاسه با ترکیب بایومدالِ غالباً بازیک تا اندکی حد واسط و اسیدی رخنمون دارند. قطب بازیک این مجموعه شامل حجم بزرگی از بازالت و کمی آندزیت‌بازالتی، ...  بیشتر
سنگ‌شناسی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ‌های آتشفشانی و نفوذی منطقة لک، جنوب‌باختری بویین‌زهرا، شمال‌باختری ایران
سنگ‌شناسی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ‌های آتشفشانی و نفوذی منطقة لک، جنوب‌باختری بویین‌زهرا، شمال‌باختری ایران

محمدسعید فیروزبخت؛ مجید قادری؛ حسینعلی تاج الدین

دوره 13، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 127-146

https://doi.org/10.22108/ijp.2023.133697.1278

چکیده
  منطقة لک در 36 کیلومتری جنوب‌باختری بویین‌زهرا، در بخش شمالی کمان ماگمایی ارومیه- دختر در شمال‌باختری ایران جای دارد. رخنمون‌های اصلی این منطقه را سنگ‌های آتشفشانی- رسوبی به سن ائوسن، شامل آندزیت، ...  بیشتر