دوره 14 (1402)
دوره 13 (1401)
شماره 4
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پیاپی 50، زمستان 1401
شماره 3
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401
شماره 2
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 50، تابستان1401
شماره 1
شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49 ، بهار 1401
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
زمین‌شیمی سنگ کل و شیمی کانی‌های سنگ‏‌های آذرین درونی حد واسط در ضلع شمالی رودخانة شاهرود حوالی زردکوه در استان گیلان، ایران
زمین‌شیمی سنگ کل و شیمی کانی‌های سنگ‏‌های آذرین درونی حد واسط در ضلع شمالی رودخانة شاهرود حوالی زردکوه در استان گیلان، ایران

مجتبی بهاج روی؛ سعید تاکی؛ محسن مؤذن؛ علیرضا گنجی

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.132420.1267

چکیده
  محدودة مورد بررسیِ ضلع شمالی رودخانة شاهرود در ناحیة زردکوه در شمال ایران جای دارد و بخشی از رشته کوه البرز به‌شمار می‌رود. واحد‌های سنگی رخنمون‌یافته در این منطقه بیشتر سنگ‏‌‌های آتشفشانی ائوسن ...  بیشتر
بررسی ویژگی‌های هندسی، زمین‌شیمی و جایگاه زمین‌ساختی گدازه‌های ستونی معدن گورید، باختر سربیشه (خراسان جنوبی)
بررسی ویژگی‌های هندسی، زمین‌شیمی و جایگاه زمین‌ساختی گدازه‌های ستونی معدن گورید، باختر سربیشه (خراسان جنوبی)

سید سعید محمدی؛ ملیحه نخعی

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 33-62

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.133573.1277

چکیده
  در معدن سنگ لاشة گورید در فاصلة 5 کیلومتری باختر شهرستان سربیشه (استان خراسان جنوبی)، رخنمون‏‌هایی از گدازه‏‌‏‌های آندزیتی با ساختار ستونی دیده می‌شوند که از دیدگاه پهنه‌بندی زمین‏‌شناسی در ...  بیشتر
خاستگاه هیالوآندزیت‌‌های پلیوسن دهج در شمال‌باختری استان کرمان؛ برپایة نسبت‌‌های ایزوتوپی Sr و Nd
خاستگاه هیالوآندزیت‌‌های پلیوسن دهج در شمال‌باختری استان کرمان؛ برپایة نسبت‌‌های ایزوتوپی Sr و Nd

سید ضیاء حسینی؛ هادی شهریاری

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 63-84

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.133764.1280

چکیده
  سنگ‌‌های هیالوآندزیتی پلیوسن دهج در شمال‌باختری استان کرمان در مجموعة ماگمایی ارومیه-دختر برونزد دارند. این سنگ‌ها از درشت‌بلور‌های میکروسکوپی پلاژیوکلاز و هورنبلند در قالب بافت‌های هیالوپیلیتی ...  بیشتر
شیمی تورمالین دایک‏‌های فلسیک کمپلکس دگرگونی ده‏‌سلم بلوک لوت
شیمی تورمالین دایک‏‌های فلسیک کمپلکس دگرگونی ده‏‌سلم بلوک لوت

الهام بهرام نژاد؛ ساسان باقری؛ شمس الدین دامنی گل؛ مرضیه عارف نژاد

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 85-104

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.133545.1276

چکیده
  کمپلکس دگرگونی ده‏‌سلم با مجموعه‏‌ای متنوع از سنگ‏‌های دگرگونی و تا اندازه‌ای ماگمایی در حاشیة خاوری بلوک لوت رخنمون دارد. گمان می‌رود این کمپلکس از قدیمی‏‌ترین مجموعه‏‌های سنگی لوت باشد ...  بیشتر
سن‏‌سنجی U-Pb زیرکن، زمین‏‌شیمی و زمین‏‌شناسی گرانیتوییدهای نیمه‌ژرف شترسنگ، جنوب قوچان (شمال‌خاوری ایران)
سن‏‌سنجی U-Pb زیرکن، زمین‏‌شیمی و زمین‏‌شناسی گرانیتوییدهای نیمه‌ژرف شترسنگ، جنوب قوچان (شمال‌خاوری ایران)

رضا ارجمندزاده؛ علیرضا الماسی؛ قاسم نباتیان؛ چیولی لی؛ سارا نوریان؛ تیمور جعفری

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 105-130

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.132228.1263

چکیده
  گرانیتوییدهای نیمه‌ژرف شترسنگ بخشی از کمان ماگمایی شمال پهنة افیولیتی سبزوار هستند که در فاصلة 82 کیلومتری شمال‌خاوری سبزوار رخنمون دارند. این واحدها به‌صورت دایک و استوک با بافت چیرة پورفیری در توالی ...  بیشتر
سنگ‌زایی و سن‌سنجی توده‌های آذرین درونی دوران و شاه‌بلاغی: شاهدی بر ماگماتیسم گرانیتی سدیک و سیلیس بالای پس از برخوردی پرکامبرین پایانی
سنگ‌زایی و سن‌سنجی توده‌های آذرین درونی دوران و شاه‌بلاغی: شاهدی بر ماگماتیسم گرانیتی سدیک و سیلیس بالای پس از برخوردی پرکامبرین پایانی

زهرا بدرزاده؛ مهراج آقازاده

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 131-160

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.132527.1268

چکیده
  توده‌های آذرین درونی دوران و شاه‎بلاغی در باختر و جنوب‌باختری زنجان و در پهنة ایران مرکزی رخنمون دارند و شامل پالس‎های آذرین درونی میکاگرانیت، گرانیت‎پورفیری و گرانیت صورتی به‌همراه انکلاو‌ها ...  بیشتر